Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG THÁNG CỰC HOT

Bắt đầu: Từ 08:00 - 23:00 mỗi ngày từ 01/02 đến 25/02/2016

  • Bắt đầu: 08h00’ ngày 01/02/2016.
  • Kết thúc: 23h00’ ngày 25/02/2016.
  • Nhân vật cấp 2.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tích lũy 02 giờ online mỗi ngày (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 02 giờ online (không cần liên tục) mỗi ngày sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 10 Khóa
2 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 Ngày 10 Khóa
3 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
4 Bùa May Mắn Lam (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Thẻ May Mắn Băng Giám Kích Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 2: Tích Lũy 03 Trận Thắng mỗi ngày (Áp dụng phiên bản 2D và 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 03 Trận Thắng mỗi ngày sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 3 Ngày 3 Khóa
2 Thẻ Chiến Quỷ Lữ Bố (3 ngày) Vĩnh Viễn 3 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích lũy 03 lần vượt ải mỗi ngày (Áp dụng cả 2 phiên bản 2D và 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành 03 lần vượt ải mỗi ngày sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ-Nhỏ (3 ngày) Vĩnh Viễn 3 Khóa
2 Thẻ EXP x3 (1 bàn) (3 ngày) Vĩnh Viễn 3 Khóa
3 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lục Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 03 lần mỗi ngày (chỉ dành cho phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 03 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng mỗi ngàysẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hội viên VIP (3 ngày) Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Quà Hiệu Ứng Thi Đấu Ngẫu Nhiên (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy đánh Ghép thắng 03 lần mỗi ngày (chỉ dành cho phiên bản 3D)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 03 lần Thắng đánh ghép mỗi ngày sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà Hiệu Ứng Thi Đấu Ngẫu Nhiên (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
2 Mảnh Hiệu Ứng Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
3 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Thẻ Đổi Quan Ấn-Mê (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa