Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ ĐĂNG NHẬP DÀNH CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

Bắt đầu: Từ 08 giờ thứ sáu ngày 29/01 đến thứ năm 04/02/2016

 • Bắt đầu: 08h00’ ngày 29/01/2016.
 • Kết thúc: 23h59’ ngày 04/02/2016.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng HOT

Ngày 29/01/2016
 • Thời gian: 08h00 – 23h59’ ngày 29/01/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)
 • Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu người chơi sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
5 Bong Bóng Hồng (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
6 Túi Ưu Đãi Trang Bị Tinh Nguyên-Cao x10 (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
Ngày 30/01/2016
 • Thời gian: 08h00 – 23h59’ ngày 30/01/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)
 • Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu người chơi sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
5 Binh*Tiểu Cương(1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Ngày 31/01/2016
 • Thời gian: 08h00 – 23h59’ ngày 31/01/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)
 • Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu người chơi sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
5 Phù*Cổng Vàng(1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Ngày 01/02/2016
 • Thời gian: 08h00 – 23h59’ ngày 01/02/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)
 • Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu người chơi sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
5 Đèn*Bong Bóng(1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Ngày 02/02/2016
 • Thời gian: 08h00 – 23h59’ ngày 02/02/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)
 • Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu người chơi sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
5 Phù*Ngân Hà(1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Ngày 03/02/2016
 • Thời gian: 08h00 – 23h59’ ngày 03/02/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)
 • Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu người chơi sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
5 Biến*Liệt Diệm(1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Ngày 04/02/2016
 • Thời gian: 08h00 – 23h59’ ngày 04/02/2016 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D)
 • Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu người chơi sẽ nhận được:
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 3 Khóa
6 Phù*Tim Vàng(1 ngày) 01 ngày 1 Khóa