Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

LẬT THẺ MIỄN PHÍ CUỐI TUẦN 

KHÔNG TỐN BINH SĨ TẠI BẢN ĐỒ QUAN ĐỘ CHIẾN (10vs10)hoặc TAM QUỐC CHÍ

Nội dung

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 29/01/2016 đến 23h59 ngày 04/02/2016

- Nội dung: Miễn phí lật thẻ (không tốn binh sĩ) khi chơi tại bản đồ Quan Độ Chiến (10vs10)hoặc Tam Quốc Chí.

  • Đối tượng: Dành cho tất cả người chơi.
  • Điều kiện: Phải có đủ Binh Sĩ ứng với từng loại thẻ.
    • Ví dụ: Với "Thẻ Bói Vận Mệnh Sơ", khi mở thẻ lần 2 sẽ tốn 100 Binh Sĩ, Tướng Quân cần phải có ít nhất 100 Binh Sĩ trên người mới có thể mở được (tuy nhiên hệ thống vẫn sẽ không trừ Binh Sĩ của Tướng Quân).

Tham gia Quan Độ Chiến (10vs10) không lo thiếu binh sĩ, còn gì sướng bằng!

Hiệu ứng buff trong giao diện cá nhân

Quan Độ Chiến (10vs10)hoặc Tam Quốc Chí