Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GHÉP VẬT PHẨM MỚI

Công thức ghép vật phẩm

Tên Vật PhẩmCần binh sĩTên Nguyên Liệu 1số lượng NL1Tên Nguyên Liệu 2Số lượng NL2Nguồn Góc

Doanh Lục Quang Dực (Vĩnh viễn)
200000
Mảnh Doanh Lục Quang Dực (30 ngày)
30
Trang Bị Tinh Nguyên
10 - Tích Lũy Nạp Củ Tháng 11
- Mua tại Cửa Hàng

Túi Doanh Điệp Quang Dực (7 Ngày)
-
Doanh Lục Quang Dực (Vĩnh viễn)
1
Trang Bị Tinh Nguyên
10 Ghép từ Cánh Doanh Lục Quang Dực

Túi Ngũ Hành Dực Tự Chọn (30 ngày)
2000000
Mảnh Ngũ Hành Dực (30 ngày)
30
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
25 Tích Lũy Nạp Củ Tháng 11

Bạch Hổ (Vĩnh viễn)
2000000
Mảnh Bạch Hổ Thú Cưỡi (30 ngày)
30
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
25 Tích Lũy Nạp Củ Tháng 11

Huyền Vũ (Vĩnh viễn)
2000000
Mảnh Huyền Vũ Thú Cưỡi (30 ngày)
30
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
25 Tích Lũy Nạp Củ Tháng 11

Ghép Cánh Doanh Lục Quang Dục

Ghép Túi Doanh Điệp Quang Dực (7 Ngày)

Mở Túi Doanh Điệp Quang Dực (7 Ngày) có cơ hội nhận được Cánh Hoàng Kim Doanh Điệp Quang Dực tăng 10% Lực Chiến

Ghép Túi Ngũ Hành Dực Tự Chọn (30 ngày)

Chọn 1 Cánh Vĩnh viễn bất kì

Ghép Bạch Hổ

Ghép Huyền Vũ