Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ TẶNG 666 HALLOWEEN CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

Bắt đầu: Từ 08 giờ thứ sáu ngày 30/10 đến chủ nhật 01/11/2015

 • Bắt đầu: 08h00’ ngày 30/10/2015
 • Kết thúc: 23h59’ ngày 01/11/2015
 • Nhân vật cấp 2.
 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 30/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 31/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
5 Lữ Mộng Như Quan Ấn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích Lũy 06 giờ online

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 06 giờ online sẽ nhận được các phần thưởng sau. Tích lũy thời gian online không cần liên tục.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 Ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 10 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 Ngày 10 Khóa
4 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 1-888 Củ Khóa 07 Ngày 1 Khóa
6 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
7 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
8 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
9 Mặt Cười Đáng Sợ (Sức) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy 16.666 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 16.666 Điểm Tích Lũy sẽ nhận được phần thưởng sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Chiến Quỷ Lữ Bố (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 Ngày 1 Khóa
4 Bùa May Mắn Trắng (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích Lũy 06 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 06 trận thắng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hàn Băng Câu (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
4 Dơi Hút Máu (Bài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích lũy 06 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 06 lần vượt ải sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Đấu Thần Chiến Dực (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
4 Kẹo Càn Quấy (Đài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 06 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hội viên VIP (7 ngày) Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Túi Quà Chí Tôn Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 8: Đánh Ghép thắng 06 lần

- Thời gian diễn ra: 06h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 06 lần Thắng đánh ghép sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
3 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Thẻ Yêu Nữ Nhện Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
6 Quan Vũ Quan Ấn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
7 Chân*Thanh Long Yển Nguyệt Đao (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 03 lần thắng Thánh Móc Đại Chiến (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 03 lần thắng Thánh Móc Đại Chiến sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Lữ Mộng Như Thân Mật +10 07 Ngày 3 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 01 lần thắng Hoa Dung Chiến 7vs7 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 01 lần thắng Hoa Dung Chiến 7vs7 sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Tào Tháo Thân Mật +10 07 Ngày 3 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 01 lần thắng Củ Hành IMBA 10vs10 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 01 lần thắng Củ Hành IMBA 10vs10 sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 1 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Quan Vũ Thân Mật +10 07 Ngày 3 Khóa

Hoạt động 12: Tích lũy Diệt Quái 366 lần (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy tiêu diệt quái 366 lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 13: Tích lũy Tự Hủy Quái 36 lần (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy Tự Hủy Quái 36 lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 14: Tích lũy Phá Trụ 6 Lần (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy Phá Trụ 6 Lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 15: Tích lũy Tiền Vàng 66.666 (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy Tiền Vàng 66.666 sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 16: Tích lũy đạt trợ công 36 lần (Chỉ áp dụng phiên bản 3D).

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tham gia bản đồ Củ Hành IMBA tích lũy đạt trợ công 36 lần sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Độ Thân Mật Mê Hồn Vĩnh Viễn 3 Khóa

Hoạt động 18: Tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 1 Vĩnh viễn 2 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 19: Tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng.

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 3 Vĩnh viễn 2 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Cam Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 20: Tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thiệu.

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thiệu sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 4 Vĩnh viễn 2 Khóa
2 Túi Trải Nghiệm Bộ Lôi Chú (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 21: Tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Lữ Bố .

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 30/10 đến 23h59 ngày 01/11/2015.

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Lữ Bố sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trang Bị Tinh Nguyên Chương 2 Vĩnh viễn 2 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 22: Tăng điểm từ 08h00 ngày 30/10/2015 đến 23h59 ngày 01/11/2015

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 08h00 ngày 30/10/2015 đến 23h59 ngày 01/11/2015
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 Hoạt động Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+20%
(X1.2 so với bình thường)

Hoạt động 23: Tăng điểm giờ vàng ngày 30/10/2015

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 09h - 11h00’ ngày 30/10/2015
  • Từ 14h - 16h00’ ngày 30/10/2015
  • Từ 19h - 22h00’ ngày 30/10/2015
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 Hoạt động Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)

Hoạt động 24: Tăng điểm giờ vàng ngày 31/10/2015

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 09h - 11h00’ ngày 31/10/2015
  • Từ 14h - 16h00’ ngày 31/10/2015
  • Từ 19h - 22h00’ ngày 31/10/2015
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 Hoạt động Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hướng dẫn tham gia hoạt động 666

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi