Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

DIỀU GIẤY VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 26/06/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 24/07/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 7-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10).
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp, Công Thành Chiến, Thủ Thành Chiến, Lãnh Thổ Chiến-Sơ, Lãnh Thổ Chiến-Cao.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 7-Lớn nhận được:
  • Diều Giấy Vàng*2
  • Diều Giấy Bạc*2
  • Hộp Tranh Mục Đồng Thả Diều*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 7-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 7-Nhỏ nhận được:
  • Diều Giấy Vàng*1
  • Diều Giấy Bạc*1
  • Hộp Tranh Mục Đồng Thả Diều*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Diều Giấy Vàng
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 7-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 7-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Dây Diều Vàng từ Cửa Hàng nhận được Hộp Trang Trí Diều Vàng và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Dây Diều Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Diều Giấy Vàng hoặc ghép Tranh Diều 1 + Tranh Diều 2 + 1 Tranh Diều 3 + Tranh Diều 5 để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.

Cách đổi thưởng

Sau 6h00 ngày 24/07/2015 sẽ không thể sử dụng Dây Diều Vàng kết hợp với Diều Giấy Vàng để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngThời hạnTính chất
3Q Củ Hành
Hộp Trang Trí Diều Vàng
1 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 9999 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
4 Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Gấu Trúc Tròn Trĩnh (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Long Chích Vũ Kiếm 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Đấu Thần Chấn Thiên Kích 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Cánh Huỳnh Lục Lưu Quang 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Tam Vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Tụ Linh Thạch (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Mảnh Dục Hỏa Cuồng Sư 1 Vĩnh viễn Khóa
15 Trang Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 888 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
17 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Khóa
18 333 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
19 Mảnh Kẹo Sữa (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
20 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
21 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
22 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
23 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Khóa
26 50 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
27 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 07 ngày Khóa
28 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
30 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Khóa
32 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 07 ngày Khóa
36 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
38 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
39 Kính Phóng To-Siêu 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
41 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
42 Đá Tinh Luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
44 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh viễn Khóa
46 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Khóa
47 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
48 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
49 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
50 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Tròn Trĩnh (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Cánh Huỳnh Lục Lưu Quang (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Tam Vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)