Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP DIỀU GIẤY BẠC

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 26/06/2015
  • Kết thúc: 06:00 ngày 24/07/2015
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Diều Cá Chép
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Diều Giấy Bạc.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Diều Giấy Bạc trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Diều Cá Mập.
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Diều Giấy Bạc

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Diều Cá Chép*1
(30 ngày, khóa)

7.500 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Lợi Sỉ Ám Nha (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lá Vàng Tĩnh Mặc (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Diều Giấy Bạc và 1 Diều Cá Chép

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Diều Cá Mập*1
(30 ngày, khóa)

15.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Dạ Nhẫn Báo (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thụ Tinh Linh Mê Hoặc (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)