Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP DIỀU MÃNH THÚ

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 26/06/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 24/07/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Diều Đại Bàng
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Diều Giấy Vàng + 1 Diều Bươm Bướm
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Cá Mập
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Diều Giấy Bạc+ 1 Diều Cá Chép
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Rồng Lửa
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 270 Hộp Trang Trí Diều Bạc
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Phượng Hoàng
 • Nguồn gốc: Diều Ngũ Sắc-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Dê
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Diều Đại Bàng+ 1 Diều Cá Mập+ 1 Diều Rồng Lửa
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Diều Cá Mập. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Diều Phượng Hoàng+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Diều Đại Bàng+ 1 Diều Cá Mập+ 1 Diều Rồng Lửa + 1 Diều Phượng Hoàng+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Diều Đại Bàng + 1 Diều Cá Mập + 1 Diều Rồng Lửa

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú-Cam*1
(30 ngày, khóa)
25.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Diều Mãnh Thú-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 3 vật phẩm
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Hàn Ngọc Trảo*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (30 Ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (30 Ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (30 Ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (30 Ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (30 Ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Nhẫn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Phá Phong*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Nhược Hồn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Dạ Nha*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Phệ*1
(vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Diều Phượng Hoàng + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
35.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Diều Mãnh Thú -Hoàng Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Túi Trang Phục Đổng Quân 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Sách Vũ Khí Thần 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Ngân Phách*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Xích Ma*Ma Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Thanh Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Diều Đại Bàng+ 1 Diều Cá Mập+ 1 Diều Rồng Lửa + 1 Diều Phượng Hoàng + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Diều Mãnh Thú-Ám Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 3Q Củ Hành 3 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Bạch Hổ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Túi Trang Bị Chu Tước 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Túi Trang Bị Huyền Vũ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân

3Q Củ Hành
Túi Trang Bị Huyền Vũ)

3Q Củ Hành
Huyền Vũ Long Lân Khải (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Đai (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Túi Trang Bị Bạch Hổ

3Q Củ Hành
Bạch Hổ Võ Phách Kim Giáp (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Quyền Thích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Kim Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ Võ Phách Hộ Yêu (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Túi Trang Bị Chu Tước

3Q Củ Hành
Chu Tước Độ Thế Bào (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Trọc (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước Độ Thế Đai (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Xích Ma*Ma Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Ngân Phách*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Thanh Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Dục Hỏa Hống Hống

3Q Củ Hành

Hỏa Hỏa

3Q Củ Hành

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)