Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

BÁNH PIZZA THẬP CẨM

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 24/07/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 28/08/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Phô Mai
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Bánh Pizza Đặc Biệt + 1 Hành Tây
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Xúc Xích
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Bánh Pizza Thường + 1 Ớt Chuông
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hải Sản
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 300 Công Thức Làm Bánh Thường
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Gà Nướng
 • Nguồn gốc: Hộp Bánh Pizza-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Dê
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Bánh Pizza Thập Cẩm-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Phô Mai+ 1 Xúc Xích+ 1 Hải Sản
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Bánh Pizza Thập Cẩm-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Gà Nướng+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Bánh Pizza Thập Cẩm-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Phô Mai+ 1 Xúc Xích+ 1 Hải Sản + 1 Gà Nướng+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Phô Mai + 1 Xúc Xích + 1 Hải Sản

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Bánh Pizza Thập Cẩm-Cam*1
(30 ngày, khóa)
25.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Bánh Pizza Thập Cẩm-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 3 vật phẩm
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Ngâm Long Song Hàn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (30 ngày)*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Nhẫn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Phá Phong*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Nhược Hồn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Dạ Nha*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Phệ*1
(vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Gà Nướng + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Bánh Pizza Thập Cẩm-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
35.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Bánh Pizza Thập Cẩm -Hoàng Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Túi Trang Phục Đổng Quân 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Chu Tước (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Cánh Thiên Sứ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Túi Linh Uy Thần Hựu 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Phô Mai + 1 Xúc Xích + 1 Hải Sản + 1 Gà Nướng + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Bánh Pizza Thập Cẩm-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Bánh Pizza Thập Cẩm-Ám Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Trang Phục Thần Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Bạch Hổ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Túi Trang Bị Chu Tước 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Túi Trang Bị Huyền Vũ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Viêm Phách (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Viêm Phách (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Cánh Thiên Sứ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)