Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP BÁNH PIZZA ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 24/07/2015
  • Kết thúc: 06:00 ngày 28/08/2015
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Hành Tây
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Bánh Pizza Đặc Biệt.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Bánh Pizza Đặc Biệt trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Phô Mai
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Pizza Đặc Biệt

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Hành Tây*1
(30 ngày, khóa)

8.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Nhện Tinh (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Medusa Ngưng Thị (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Pizza Đặc Biệt và 1 Hành Tây

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Phô Mai*1
(30 ngày, khóa)

16.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lãng Mạn (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)