Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP BÁNH PIZZA THƯỜNG

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 24/07/2015
  • Kết thúc: 06:00 ngày 28/08/2015
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Ớt Chuông
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Bánh Pizza Thường.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Bánh Pizza Thường trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Xúc Xích.
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Pizza Thường

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Ớt Chuông*1
(30 ngày, khóa)

7.500 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Quỷ Minh Hạt (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Đọa Lạc Vũ (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Pizza Thường và 1 Ớt Chuông

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Xúc Xích*1
(30 ngày, khóa)

15.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Quỉ Diện Tật Phong Giả II (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chư Cát Thần Vũ (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)