Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

TRỔ TÀI LÀM BÁNH

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 24/07/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 28/08/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Nguyên Liệu Làm Bánh
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 8-Lớn
  • Túi Sự Kiện Tháng 8-Nhỏ
 • Công dụng: Mở ra nhận được 1 trong 5 vật phẩm:
  - Bột Mì*1
  - Men*1
  - Nước*1
  - Dầu Ô Liu*1
  - Gia Vị*1
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.

Mở Túi Nguyên Liệu Làm Bánh ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bột Mì
 • Công dụng: Thu thập đủ Nguyên Liệu Làm Bánh để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Men
 • Công dụng: Thu thập đủ Nguyên Liệu Làm Bánh để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Nước
 • Công dụng: Thu thập đủ Nguyên Liệu Làm Bánh để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Dầu Ô Liu
 • Công dụng: Thu thập đủ Nguyên Liệu Làm Bánh để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Gia Vị
 • Công dụng: Thu thập đủ Nguyên Liệu Làm Bánh để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím.

Phần thưởng Bao Củ Hành Phát Tài

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Phát Tài
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Bột Mì + 1 Men + 1 Nước
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Dùng Bao Củ Hành Phát Tài ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm khóa
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*1
3Q Củ Hành
Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)*1
3Q Củ Hành
Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)*1
3Q Củ Hành
Hấp Dẫn Đơn-Lục*1

Phần thưởng Bánh Pizza Củ Hành

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bánh Pizza Củ Hành
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi tiêu hao 1 Bột Mì + 1 Men+ 1 Nước + 1 Dầu Ô Liu + 12 Nước Sốt Thường
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Dùng Bánh Pizza Củ Hành sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
3 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
4 Túi Đá Quý 1 Vĩnh Viễn Khóa
5 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
6 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
7 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
8 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
9 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
11 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh Viễn Khóa
13 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
14 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
15 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa

Phần thưởng Rương Củ Hành Phát Tài

 • Tiêu hao 1 Bột Mì + 1 Men + 1 Nước + 1 Gia Vị + 1 Nước Sốt Đặc Biệt nhận được Rương Củ Hành Phát Tài*1Tích Lũy Hoàn-Lam*1.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Phần thưởng
3Q Củ Hành
Rương Củ Hành Phát Tài*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*1
(khóa)
DùngRương Củ Hành Phát Tài sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Củ Hành Dê 1 60 ngày Khóa
2 Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh Viễn Khóa
3 Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời 1 Vĩnh Viễn Khóa
4 Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi 1 Vĩnh Viễn Khóa
5 Linh Thạch Ngũ Sắc*Nhân Hòa 1 Vĩnh Viễn Khóa
6 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 1 Vĩnh Viễn Khóa
7 Tụ Linh Thạch (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
8 500 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
9 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh Viễn Khóa
11 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
13 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh Viễn Khóa
14 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
15 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh Viễn Khóa
16 Đá May Mắn 1 Vĩnh Viễn Khóa
17 10 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa
19 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa
20 Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa