Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 888 TẶNG QUÀ CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

Bắt đầu: Từ 06 giờ 06 phút, thứ hai ngày 22/12 đến thứ năm 25/12/2014.

Hoạt động 1: Tích Lũy giờ online

Không chơi tại phòng máy CSM

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 08 giờ online nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
4 Tăng Rớt Bảo 01 ngày 1 Khóa
5 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
6 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
7 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
8 Tiểu Kiều Quan Ấn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
9 Người Tuyết (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
10 Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Có chơi tại phòng máy CSM

- Xem danh sách phòng máy CSM tại đây.

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy giờ online theo các mốc bên dưới.

  • Tích lũy 2 giờ: Online đủ 2 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng phần thưởng Quà Tặng 1.
  • Tích lũy 8 giờ: Online đủ 8 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 2.
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Quân Lương 2.000 3.000 4.000
Binh Sĩ 2.000 3.000 4.000
 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 2 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
4 Tăng Rớt Bảo 01 ngày 2 Khóa
5 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
6 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
  Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
  Tiểu Kiều Quan Ấn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
  Người Tuyết (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
7 Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 2: Tích Lũy 8888 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 8888 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 [Củ Hành] 30 Ngày 10 Khóa
2 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Tăng Kinh Nghiệm 01 ngày 2 Khóa
4 Thiên Phú Đơn Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích Lũy 08 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 08 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Tăng Tích Lũy 01 ngày 2 Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy 08 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 08 lần vượt ải nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Quân Mã (Lam) Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Tăng Rớt Bảo 01 ngày 2 Khóa

Hoạt động 5: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 08 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 08 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
3 Túi Quà Hạnh Vận Tinh (30 ngày) 30ngày 1 Khóa
 4 Thẻ Hủy Trứng Gà (Nhỏ) Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 6: Đánh Ghép thắng 08 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Viêm Ma Thượng Cổ (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Thẻ Đổi Ngoại Hình (Quốc Chiến) 07 ngày 1 Khóa
5 Hán Thiên Chước Địa (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 8 lần thắng khiêu chiến BOSS Hoa Hùng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần thắng Khiêu Chiến Boss Hoa Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
 4 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 07 ngày 2 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 8 lần khiêu chiến BOSS Đổng Trác

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần khiêu chiến BOSS Đổng Trác nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
 4 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 07 ngày 2 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 8 lần khiêu chiến BOSS Lữ Bố

- Thời gian diễn ra:Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần khiêu chiến BOSS Lữ Bố  nhận thưởng.

- Gợi ý: Có thể ghép 3 Viêm Đế Khiêu Chiến Lệnh = 01 Lữ Bố Khiêu Chiến Lệnh.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 8 lần hoàn thành vượt ải Tào Tháo Lưu Vong

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần hoàn thành vượt ải Tào Tháo Lưu Vong.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 8 lần hoàn thành vượt ải Giang Đông Chiến

- Thời gian diễn ra:Từ 06h00 thứ hai ngày 22/12 đến 23h59 thứ năm ngày 25/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần hoàn thành vượt ải Giang Đông Chiến

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Giảm Chiến Bại Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Giảm Chạy Trốn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hội viên VIP (7 ngày) Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Loa Nhỏ-Vàng Vĩnh viễn 1 Khóa