Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ 22 VẬT PHẨM MỪNG NOEL 2015

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 19/12

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? XEM NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 22 vật phẩm mừng Noel 2015

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Đá May Mắn 80 56
2 Thẻ Thủ Hộ 80 56
3 Thẻ Cố Ung 160 112
4 Thẻ Đặng Ngải 160 112
5 Thẻ Trương Chiêu 180 126
6 Thẻ Tôn Sách 180 126
7 Thẻ Hạ Hầu Uyên 202 141
8 Thẻ Tào Tiết 260 182
9 Thẻ Trương Giác 260 182
10 Thẻ Tào Thực 260 182
11 Thẻ Hứa Chử 180 126
12 Thẻ Lữ Mộng Như 180 126
13 Thẻ Tôn Hoàn 700 490
14 Thẻ Biện Ngọc Nhi 700 490
15 Thẻ Lăng Thống 700 490
16 Thẻ Mã Đằng 600 420
17 Thẻ Viên Thiệu 525 368
18 Thẻ Từ Hoảng 260 182
19 Thẻ Triệu Thống 260 182
20 Thẻ Bàng Thống 260 182
21 Thẻ Trương Phi 240 168
22 Thẻ Hạ Hầu Đôn 180 126

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!