Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 666 VUI CHƠI CUỐI TUẦN

TỪ 19/12, TẶNG QUÀ CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

THƯỞNG KINH NGHIỆM, TÍCH LŨY, BINH SĨ, QUÂN LƯƠNG, RỚT BẢO

NHÂN ĐÔI CÁC LOẠI ĐIỂM TRONG GIỜ VÀNG

Bắt đầu: Từ 06 giờ 06 phút, thứ sáu ngày 19/12 đến chủ nhật 21/12/2014.

Chú ý:

  • Nhân vật cấp 2.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tăng điểm

Tăng điểm cuối tuần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 19/12 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Nhận thưởng trong suốt thời gian.

 Hoạt động Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5  so với bình thường)
Tăng điểm Giờ Vàng

- Thời gian diễn ra: Từ thứ sáu ngày 19/12 đến chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Nhận thưởng trong Giờ VÀNG

 GiờTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
9h-11h +100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
14h-16h
19h-22h
Nhân đôi Lực Chiến

- Thời gian diễn ra: Chủ nhật ngày 21/12/2014 theo các mốc thời gian bên dưới.

- Nội dung: Nhân đôi Lực Chiến khi đánh ghép.

 Hoạt động Chủ nhật ngày 21/12/2014
09h00 - 11h0014h00 - 16h00
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 2: Tích Lũy giờ online

Không chơi tại phòng máy CSM

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 19/12 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 giờ online nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
4 3Q 30 ngày 1 Khóa
5 Củ Hành 30 ngày 10 Khóa
6 Sừng Tuần Lộc Giáng Sinh (Sức) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
7 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Có chơi tại phòng máy CSM

- Xem danh sách phòng máy CSM tại đây.

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 19/12 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy giờ online theo các mốc bên dưới.

  • Tích lũy 2 giờ: Online đủ 2 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng phần thưởng Quà Tặng 1.
  • Tích lũy 6 giờ: Online đủ 6 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 2.
  • Tích lũy 8 giờ: Online đủ 8 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 3.
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Quân Lương 2.000 3.000 4.000
Binh Sĩ 2.000 3.000 4.000
 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
4 3Q 30 ngày 1 Khóa
5 Củ Hành 30 ngày 10 Khóa
6 Sừng Tuần Lộc Giáng Sinh (Sức) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
7 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Thẻ Tích Lũy x2 (10 trận) 02 04 08
Hội Viên Vip (3 ngày) 01 01 -
Thẻ Kinh Nghiệm X2 (10 trận) 02 04 08
Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh - - 01
Hội viên VIP (7 ngày) - - 01

Hoạt động 3: Tích Lũy 6666 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 19/12 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 6666 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 01 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Thố Lão Đại (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Chuyển Sinh Kim Đơn (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
4 (Lục) Phần thưởng năng động mỗi ngày Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy 06 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 19/12 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thố Lão Nhị (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Nón Giáng Sinh (Bài) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy 06 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 19/12 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần vượt ải nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thố Lão Tam (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Giáng Sinh Vui Vẻ (Đài) (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 19/12 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hội viên VIP (7 ngày) Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Gậy Siêu Sao (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Đánh Ghép thắng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 19/12 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
3 Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
4 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
5 Tôn Thượng Hương Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
Băng Tuyết Thán (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 6 lần thắng khiêu chiến BOSS Hoa Hùng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 19/12 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06  lần thắng Khiêu Chiến Boss Hoa Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
 4 Cửu Sắc Lộc (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 6 lần khiêu chiến BOSS Đổng Trác

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 19/12 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06  lần khiêu chiến BOSS Đổng Trác nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
 4 Cánh Rồng Huyền Băng (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 6 lần khiêu chiến BOSS Lữ Bố

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 19/12 đến 23h59 chủ nhật ngày 21/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06  lần khiêu chiến BOSS Lữ Bố  nhận thưởng.

- Gợi ý: Có thể ghép 3 Viêm Đế Khiêu Chiến Lệnh = 01 Lữ Bố Khiêu Chiến Lệnh.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
3 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
6 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa