Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Toái Thần*Phượng Lâm Thiên Hạ

Công Thức:

 • Toái Thần*Hoàng Thiên Kích x1
 • Bồng Lai Tiên Khí x150
 • Đá Toái Thần x90
 • Thần Linh Mộc x120
 • Huyền Tinh Đĩnh x60
 • Sách Vũ Khí Thần x3

Toái Thần*Hoàng Huyết Quán Nhật

Công Thức:

 • Toái Thần*Phụng Vô Tật x1
 • Bồng Lai Tiên Khí x150
 • Đá Toái Thần x90
 • Da Thuộc Thật x120
 • Huyền Tinh Đĩnh x60
 • Sách Vũ Khí Thần x3

Mừng Năm Mới*Cá Sốt Chua Ngọt

Công Thức:

 • Cá Kiếm-Lớn x2
 • Sao Năm Mới x60
 • Trang Bị Tinh Nguyên x50

Mừng Năm Mới*Gà Hấp Bia

Công Thức:

 • Heo Nướng x2
 • Sao Năm Mới x60
 • Trang Bị Tinh Nguyên x50

Mừng Năm Mới*Gà Quay

Công Thức:

 • HotDog x2
 • Sao Năm Mới x60
 • Trang Bị Tinh Nguyên x50

Yêu Đao Huyết Hoàn

Công Thức:

 • Mảnh Yêu Đao Huyết Hoàn x40
 • Trang Bị Tinh Nguyên x10

Mộng Mộng Khoa Kỹ

Công Thức:

 • Mộng Mộng Bỏ Túi x1
 • Mảnh Khoa Kỹ x20
 • Trang Bị Tinh Nguyên x15

Trứng Thú Cưng Tề Thiên Tiểu Thánh

Công Thức:

 • Ngộ Không Không x1
 • Định Hải Thần Châm x1
 • Bồng Lai Tiên Khí x10

Trứng Thú Cưng Vạn Pháp Thần Hầu

Công Thức:

 • Ngộ Không Không x1
 • Định Hải Thần Châm x1
 • Bồng Lai Tiên Khí x10

Lợi Hại

Công Thức:

 • Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) x120 

Vật phẩm này có thể thu thập thông qua nhiệm vụ treo thưởng, thắp đèn hoa đăng hoặc mua từ Cửa Hàng.

Phong Bạo Kha Kha

Công Thức:

 • Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) x120

Cuồng Chiến Sư Vương (Vĩnh viễn)

Công Thức:

 • Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) x400

Luân Hồi*Chiến Lang

Công Thức:

 • Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) x320

Chấn Thiên (Vĩnh Viễn)

Công Thức:

 • Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) x320

Hoàng Chiến Sư Vương

Công Thức:

 • Cuồng Chiến Sư Vương (Vĩnh viễn) x1
 • Cạnh Kỹ Chi Hồn (180 ngày) x400

Truyền Tống*Hành Trình Giáng Sinh  (Vĩnh viễn)

Công Thức:

 • Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) x60

Yêu Đao*Mộng Mộng Tiên Thuật (Vĩnh viễn)

Công Thức:

 • Mảnh Truyền Thuyết (60 ngày) x60

Thẻ Khảm (7 ngày)

Công Thức:

 • Huyền Cơ Chi Linh (30 ngày) x5
 • Tứ Dân Nguyệt Lệnh(30 ngày) x1

Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày)

Công Thức:

 • Huyền Cơ Chi Linh (30 ngày) x200
 • Long Văn Ngọc Bích (30 ngày) x20

Em Bé Tuyết*Chiến

Công Thức:

 • Ngờ Nghệch x1
 • Không Vui x1
 • Tuyết Cầu (30 ngày) x30
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cao x3
 • Trang Bị Tinh Nguyên x30

Em Bé Tuyết*Luyện

Công Thức:

 • Ngờ Nghệch x1
 • Không Vui x1
 • Tuyết Cầu (30 ngày) x30
 • Trang Bị Tinh Nguyên-Cao x3
 • Trang Bị Tinh Nguyên x30

Linh Nguyệt Tiên Nữ

Công Thức:

 • Chó Cam C-Thăng cấp x5