Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GHÉP CHỮ: MỪNG GIỖ TỔ

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 03/04/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 01/05/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Ngày Lễ
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 4-Lớn
  • Túi Sự Kiện Tháng 4-Nhỏ
 • Công dụng: Mở ra nhận được 1 trong 5 vật phẩm:
  - MỪNG*1
  - GIỖ*1
  - TỔ*1
  - HÙNG VƯƠNG*1
  - MÙNG 10/3*1
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Mở Bao Củ Hành Ngày Lễ ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
MỪNG
 • Công dụng: Thu thập đủ Chữ để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
GIỖ
 • Công dụng: Thu thập đủ Chữ để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
TỔ
 • Công dụng: Thu thập đủ Chữ để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
HÙNG VƯƠNG
 • Công dụng: Thu thập đủ Chữ để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
MÙNG 10/3
 • Công dụng: Thu thập đủ Chữ để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng Bao Củ Hành Phát Tài

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Phát Tài
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 MỪNG + 1 GIỖ + 1 TỔ
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Dùng Bao Củ Hành Phát Tài ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm khóa
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*1
3Q Củ Hành
Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)*1
3Q Củ Hành
Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)*1
3Q Củ Hành
Hấp Dẫn Đơn-Lục*1

Phần thưởng Túi Quà Ngày Lễ

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Quà Ngày Lễ
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi tiêu hao 1 MỪNG + 1 GIỖ+ 1 TỔ + 1 HÙNG VƯƠNG + 12 Nồi Nấu Bánh Thường
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Dùng Túi Quà Ngày Lễ sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
3 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
4 Túi Đá Quý 1 Vĩnh Viễn Khóa
5 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
6 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
7 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
8 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
9 Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
11 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
12 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa

Phần thưởng Rương Củ Hành Phát Tài

 • Tiêu hao 1 MỪNG + 1 GIỖ + TỔ + 1 MÙNG 10/3 + 1 Nồi Nấu Bánh Đặc Biệt nhận được Rương Củ Hành Phát Tài*1Tích Lũy Hoàn-Trắng*1.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Phần thưởng
3Q Củ Hành
Rương Củ Hành Phát Tài*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Trắng*1
(khóa)
DùngRương Củ Hành Phát Tài sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Củ Hành Dê 1 60 ngày Khóa
2 Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh Viễn Khóa
3 Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời 1 Vĩnh Viễn Khóa
4 Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi 1 Vĩnh Viễn Khóa
5 Linh Thạch Ngũ Sắc*Nhân Hòa 1 Vĩnh Viễn Khóa
6 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 1 Vĩnh Viễn Khóa
7 Tụ Linh Thạch (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
8 500 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
9 Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh Viễn Khóa
11 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
13 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh Viễn Khóa
14 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh Viễn Khóa
15 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh Viễn Khóa
16 Đá May Mắn 1 Vĩnh Viễn Khóa
17 10 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa
19 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa
20 Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa