Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

KHO BÁU VUA HÙNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 03/04/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 01/05/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Mảnh Bản Đồ Kho Báu 1
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Bánh Giầy Đặc Biệt + 1 Mảnh Bản Đồ Thô 1
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Mảnh Bản Đồ Kho Báu 2
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Bánh Giầy Thường+ 1 Mảnh Bản Đồ Thô 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Mảnh Bản Đồ Kho Báu 3
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 270 Mâm Bánh Giầy Thường
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Mảnh Bản Đồ Kho Báu 4
 • Nguồn gốc: Lễ Vật Đặc Biệt-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Dê
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Rương Kho Báu Vua Hùng-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 1+ 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 2+ 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 3
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Rương Kho Báu Vua Hùng-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 4+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Rương Kho Báu Vua Hùng-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 1+ 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 2+ 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 3 + 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 4+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 1+ 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 2+ 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 3

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Rương Kho Báu Vua Hùng-Cam*1
(30 ngày, khóa)
25.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Rương Kho Báu Vua Hùng-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Ngâm Long Song Hàn*1
(vĩnh viễn, khóa)
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Giám Kích*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Nhẫn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Phá Phong*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Nhược Hồn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Dạ Nha*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Điện Phệ*1
(vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 4 + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Rương Kho Báu Vua Hùng-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
35.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Giỏ Hoa Yêu Thương-Hoàng Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Chu Tước (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Túi La Sinh Ngự Ma 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Túi Đá May Mắn 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Túi Thẻ Thủ Hộ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 1+ 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 2+ 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 3 + 1 Mảnh Bản Đồ Kho Báu 4 + 1 Củ Hành Dê

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Rương Kho Báu Vua Hùng-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Rương Kho Báu Vua Hùng-Ám Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Bạch Hổ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Túi Trang Bị Chu Tước 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Túi Trang Bị Huyền Vũ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Nộ Viêm Hạt Vương (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Nộ Viêm Hạt Vương (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chu Tước (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phá Không (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)