Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

NẤU BÁNH GIẦY ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 03/04/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 01/05/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 4-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp, Công Thành Chiến, Thủ Thành Chiến, Lãnh Thổ Chiến-Sơ, Lãnh Thổ Chiến-Cao.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 4-Lớn nhận được:
  • Bánh Giầy Đặc Biệt*2
  • Bánh Giầy Thường*2
  • Bao Củ Hành Ngày Lễ*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 4-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 4-Nhỏ nhận được:
  • Bánh Giầy Đặc Biệt*1
  • Bánh Giầy Thường*1
  • Bao Củ Hành Ngày Lễ*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bánh Giầy Đặc Biệt
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 4-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 4-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Nồi Nấu Bánh Đặc Biệt từ Cửa Hàng nhận được Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Nồi Nấu Bánh Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Bánh Giầy Đặc Biệt hoặc ghép chữ: MỪNG – GIỖ - TỔ - MÙNG 10/3  để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Bánh Giầy Đặc Biệt
+ 3Q Củ Hành
Nồi Nấu Bánh Đặc Biệt
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 6h00 ngày 01/05/2015 sẽ không thể sử dụng Nồi Nấu Bánh Đặc Biệt kết hợp với Bánh Giầy Đặc Biệt để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngThời hạnTính chất
3Q Củ Hành
Mâm Bánh Giầy Đặc Biệt
1 30 ngày khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 9999 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
4 Kim Loan Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Băng Tuyết Thán Đồ 5 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Băng Tuyết Thán Đồ 6 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Kẹo Sữa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 888 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
16 Tụ Linh Thạch (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Thẻ Tướng Truyền Thuyết 1 Vĩnh viễn Khóa
18 300 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
19 Hội viên VIP (30 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
20 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
21 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Loa Nhỏ-Đỏ (10 cái) 1 Vĩnh viễn Khóa
23 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh viễn Khóa
26 50 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
27 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 1 07 ngày Khóa
28 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
31 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
32 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 07 ngày Khóa
36 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
38 Kính Phóng To-Siêu 1 Vĩnh viễn Khóa
39 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
41 Đá Tinh Luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
42 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Khóa
44 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
46 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
47 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
48 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
49 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
50 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Kim Loan Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kẹo Sữa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)