Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

NẤU BÁNH GIẦY THƯỜNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 03/04/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 01/05/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 4-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp, Công Thành Chiến, Thủ Thành Chiến, Lãnh Thổ Chiến-Sơ, Lãnh Thổ Chiến-Cao.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 4-Lớn nhận được:
  • Bánh Giầy Đặc Biệt*2
  • Bánh Giầy Thường*2
  • Bao Củ Hành Ngày Lễ*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 4-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 4-Nhỏ nhận được:
  • Bánh Giầy Đặc Biệt*1
  • Bánh Giầy Thường*1
  • Bao Củ Hành Ngày Lễ*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bánh Giầy Thường
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 4-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 4 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Nồi Nấu Bánh Thường từ Cửa hàng nhận được Mâm Bánh Giầy Thường và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Nồi Nấu Bánh Thường
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 4 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Bánh Giầy Thường hoặc ghép chữ: MỪNG – GIỖ - TỔ - HÙNG VƯƠNG để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Mâm Bánh Giầy Thường
 • Nguồn gốc: Bánh Giầy Thường.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Tiêu hao 270 Mâm Bánh Giầy Thường nhận được Mảnh Bản Đồ Kho Báu 3*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Bánh Giầy Thường
+ 3Q Củ Hành
Nồi Nấu Bánh Thường
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 6h00 ngày 01/05/2015 sẽ không thể sử dụng Nồi Nấu Bánh Thường kết hợp với Bánh Giầy Thường để nhận thưởng.

Phần thưởng mở Bánh Giầy Thường nhận được

Chắc chắn nhận được
Vật phẩmHình ảnhSố lượngTính chất
Mâm Bánh Giầy Thường 3Q Củ Hành 1
30 ngày, khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Băng Tuyết Thán +10 (7 ngày) 3Q Củ Hành 1 7 ngày Khóa
2 Thiên Sứ Gãy Cánh (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 ngày Khóa
3 Jiraiya (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 ngày Khóa
4 Mộng Mộng May Mắn (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 3Q Củ Hành 1 14 ngày Khóa
6 Túi Thời Trang Hấp Dẫn 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
7 Hoàng Trung Quan Ấn (7 ngày) 3Q Củ Hành 1 7 Ngày Khóa
8 Hải Tặc (Đài) (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
9 Vua Hải Tặc (Bài) (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
10 Nón Rơm Tóc Đỏ (Sức) (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
11 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
12 Đá Tinh Luyện-Lam 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
13 Đá Tinh Luyện-Lục 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
14 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
15 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 3Q Củ Hành 1 3 Ngày Khóa
16 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 3Q Củ Hành 1 3 Ngày Khóa
17 Hội viên VIP (3 ngày) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
18 Hoa Tươi 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
19 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
20 Đá Tinh Luyện-Trắng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
21 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 3Q Củ Hành 1 30 Ngày Khóa
23 Cành Tùng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Da Nhẹ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Ngân Khoáng Thạch 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
26 Đồng Khoáng Thạch 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
27 Cành Liễu 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Da Nhỏ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Trứng Gà 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Thẻ Nguyên Bảo 3Q Củ Hành 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 270 Mâm Bánh Giầy Thường nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Mảnh Bản Đồ Kho Báu 3*1
(30 ngày, khóa)

15.000 Điểm Tích Lũy