Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG (Áp dụng 2D và 3D)

28/01 - 01/02/2017 (Mùng 1 - Mùng 5 Tết)

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng nhập nhận thưởng (08h00 – 22h00'’ ngày 28/01/2017 (Mùng 1 Tết))

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 1-888 Củ Khóa 7 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
6 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
7 Bong Bóng Khỉ Nhỏ (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
8 Túi Ưu Đãi Trang Bị Tinh Nguyên-Cao x10 (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 2: Đăng nhập nhận thưởng (08h00 – 22h00'’ ngày 29/01/2017 (Mùng 2 Tết))

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 1-888 Củ Khóa 7 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
6 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
7 Truyền Tống*Năm Mới May Mắn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
8 Túi Ưu Đãi Thẻ Tích Lũy x2.5 (100 ván) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 3: Đăng nhập nhận thưởng (08h00 – 22h00'’ ngày 30/01/2017 (Mùng 3 Tết))

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 1-888 Củ Khóa 7 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
6 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
7 Chỉ Binh*Quái Tề Thiên (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
8 Túi Ưu Đãi Ngọc Thân Mật x70 (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Đăng nhập nhận thưởng (08h00 – 22h00'’ ngày 31/01/2017 (Mùng 4 Tết))

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 1-888 Củ Khóa 7 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
6 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
7 Đèn Khổng Minh*Tiệc Bàn Đào (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
8 Túi Ưu Đãi Luyện Hóa Tinh Nguyên x10 (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Đăng nhập nhận thưởng (08h00 – 22h00'’ ngày 01/02/2017 (Mùng 5 Tết))

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động,khi đăng nhập lần đầu chơi người chơi sẽ được.

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 1-888 Củ Khóa 7 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Vàng Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
5 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 3 Khóa
6 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
7 Thiểm Diệu*Cân Đẩu Vân (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
8 Túi Ưu Đãi Đá Tinh Luyện-Ám Kim x10 (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi