Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

ONLINE NHẬN THƯỞNG (Áp dụng 2D và 3D)

28/01 - 01/02/2017 (Mùng 1 - Mùng 5 Tết)

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Thời Gian: 08h00 – 22h00’ mỗi ngày từ 28/01/2017 - 01/02/2017 (Mùng 1 - Mùng 5 Tết)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày online 2 giờ người chơi sẽ được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Quà Năm Mới (30 ngày) 30 ngày  5 Khóa
2 Bình Bạch Kim Cao Cấp (30 ngày) 30 ngày  5 Khóa
3 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 30 ngày  1 Khóa
4 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 7 ngày  1 Khóa
5 Luyện Hóa Tinh Nguyên  Vĩnh Viễn 1 Khóa
6 Mảnh Yêu Đao Huyết Hoàn  Vĩnh Viễn 5 Khóa
7 Thủy Nguyệt (Đài) (1 ngày) 1 ngày  1 Khóa
8 Nguyệt Bạch (Bài) (1 ngày) 1 ngày  1 Khóa
9 Điệp Hoa (Sức) (1 ngày) 1 ngày  1 Khóa

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi