Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

TẶNG KHIÊU CHIẾN LỆNH CỰC LỚN (Áp dụng 2D và 3D)

27/01 - 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt Động 1 : Tích lũy hoàn thành 10 lần vượt ải Chiến Hoàng Cân

- Thời Gian: 08h00 ngày 27/01 - 22h00 ngày 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, hoàn thành 10 lần vượt ải Chiến Hoàng Cân nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hoàng Cân*Thiên Công Khải  Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ  Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa  Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai  Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Hoàng Cân*Địa Công Liên  Vĩnh viễn 1 Khóa
6 Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công  Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt Động 2 : Tích lũy hoàn thành 3 lần vượt ải Hoàng Cân Xâm Lược

- Thời Gian: 08h00 ngày 27/01 - 22h00 ngày 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, hoàn thành 3 lần vượt ải Hoàng Cân Xâm Lược nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Miễn Phí Khiêu Chiến Quản Hợi (7 ngày) 7 Ngày 120 Khóa

Hoạt Động 3: Tích lũy hoàn thành 160 lần Khiêu Chiến Quản Hợi

- Thời Gian: 08h00 ngày 27/01 - 22h00 ngày 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, hoàn thành 160 lần Khiêu Chiến Quản Hợi nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Miễn Phí Khiêu Chiến Trương Giác (7 ngày) 7 Ngày 80 Khóa
2 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt Động 4: Tích lũy hoàn thành 160 lần Khiêu Chiến Trương Giác

- Thời Gian: 08h00 ngày 27/01 - 22h00 ngày 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, hoàn thành 160 lần Khiêu Chiến Trương Giác nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Miễn Phí Khiêu Chiến Viêm Đế (7 ngày) 7 Ngày 40 Khóa
2 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt Động 5: Tích lũy hoàn thành 160 lần Khiêu Chiến Viêm Đế

- Thời Gian: 08h00 ngày 27/01 - 22h00 ngày 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, hoàn thành 160 lần Khiêu Chiến Viêm Đế nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Miễn Phí Khiêu Chiến Hoa Hùng (7 ngày) 7 Ngày 120 Khóa
2 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm Vĩnh viễn 1 Khóa

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi