Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

TẶNG VŨ KHÍ HOÀNG KIM BĂNG TUYẾT VĨNH VIỄN (Áp dụng 3D)

27/01 - 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt Động 1 : Tích lũy hoàn thành 160 lần Khiêu Chiến Thạch Ma Chiến Tướng

- Thời Gian: 08h00 ngày 27/01 - 22h00 ngày 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, hoàn thành 160 lần khiêu chiến Thạch Ma Chiến Tướng sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Rương Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn 1 Khóa

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi