Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

TÍCH LŨY LỰC CHIẾN NHẬN THƯỞNG (Áp dụng 2D và 3D)

27/01 - 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt Động 1 : Tích lũy tăng 500 Lực Chiến nhận thưởng

- Thời Gian: 08h00 ngày 27/01 - 22h00 ngày 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tăng 500 Lực Chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Trứng Thú Cưng Hoàng Kim Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Mảnh Yêu Đao Huyết Hoàn Vĩnh viễn 5 Khóa

Hoạt Động 2 : Tích lũy tăng 1000 Lực Chiến nhận thưởng

- Thời Gian: 08h00 ngày 27/01 - 22h00 ngày 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tăng 1000 Lực Chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà Hiệu Ứng Thi Đấu Tự Chọn Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Mảnh Yêu Đao Huyết Hoàn Vĩnh viễn 5 Khóa

Hoạt Động 3 : Tích lũy tăng 2000 Lực Chiến nhận thưởng

- Thời Gian: 08h00 ngày 27/01 - 22h00 ngày 02/02/2017 (30 Tết - Mùng 6 Tết)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tăng 2000 Lực Chiến sẽ nhận được:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Ma Tốc Độ (Vĩnh Viễn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Mảnh Yêu Đao Huyết Hoàn Vĩnh viễn 5 Khóa

Hướng dẫn tham gia hoạt động

Để tham gia hoạt động, quý Tướng Quân chọn Nhiệm Vụ -> Hoạt Động Ngày -> Phúc Lợi