Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 888 TẶNG QUÀ NĂM MỚI CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

Bắt đầu: Từ 07 giờ thứ hai ngày 5/1 đến thứ năm 8/1/2015

  • Nhân vật cấp 2.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tích lũy 8 giờ online

- Thời gian diễn ra: Từ 07h00 thứ hai ngày 5/1 đến 23h59 thứ năm ngày 8/1/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 08 giờ online nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
4 Tăng Rớt Bảo 01 ngày 2 Khóa
5 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
6 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
7 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Nếu online tại phòng máy cài CSM sẽ có thêm hoạt động sau:

- Xem danh sách phòng máy CSM tại đây.

Nội dung: Hoàn thành tích lũy giờ online theo các mốc bên dưới.

  • Nhận thưởng online tích lũy tại các mốc giờ 2, 4, 6, 8.
  • Trị giá gói quà tặng lên đến 200.000 VNĐ mỗi ngày
  • Ngoài ra, người chơi còn có cơ hội nhận ngẫn nhiên từ 1 đến 888 củ khóa mỗi ngày.
  • Xem chi tiết tại: Click vào đây xem chi tiết

Hoạt động 2: Tích Lũy 18.888 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 07h00 thứ hai ngày 5/1 đến 23h59 thứ năm ngày 8/1/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 18.888 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Tăng Kinh Nghiệm 01 ngày 2 Khóa
3 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 (Lam) Phần thưởng năng động mỗi ngày Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 3: Tích Lũy 08 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 07h00 thứ hai ngày 5/1 đến 23h59 thứ năm ngày 8/1/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 08 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Lợn Rừng Cuồng Bạo (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Tăng Tích Lũy 01 ngày 2 Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy 08 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: Từ 07h00 thứ hai ngày 5/1 đến 23h59 thứ năm ngày 8/1/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 08 lần vượt ải nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Lợn Rừng Biến Dị (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Tăng Rớt Bảo 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 08 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 07h00 thứ hai ngày 5/1 đến 23h59 thứ năm ngày 8/1/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 08 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hội viên VIP (7 ngày) Vĩnh Viễn 1 Khóa
 4 Băng Tuyết Thán (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Đánh Ghép thắng 08 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 07h00 thứ hai ngày 5/1 đến 23h59 thứ năm ngày 8/1/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Chiến Quỷ Lữ Bố (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Bộ Uyển Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
5 Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 8 lần thắng khiêu chiến BOSS Nghiêm Bạch Hổ

- Thời gian diễn ra: Từ 07h00 thứ hai ngày 5/1 đến 23h59 thứ năm ngày 8/1/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần thắng Khiêu Chiến Boss Nghiêm Bạch Hổ nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
 4 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 8 lần thắng khiêu chiến BOSS Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: Từ 07h00 thứ hai ngày 5/1 đến 23h59 thứ năm ngày 8/1/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thuật nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
 4 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 8 lần thắng khiêu chiến BOSS Tử Hoàng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thẻ May Mắn Băng Giám Kích Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
 6 (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 8 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 08 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 1 Khóa
 4 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 07 ngày 2 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 8 lần thắng khiêu chiến BOSS Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ hai ngày 29/12 đến 23h59 thứ tư ngày 31/12/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 8 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thuật nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 1 Khóa
 4 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 07 ngày 2 Khóa