Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

MUA SẮM NHẬN THƯỞNG VIP

00:00 ngày 01/09/2017 - 23:00 ngày 07/09/2017

Mốc Thưởng 1000

Vật PhẩmSố Lượng
Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày)  50
Sơn Hà Lệnh 5
Đá Tinh Luyện-Vàng 3
Đá May Mắn 3
Thẻ Thủ Hộ 3
Thẻ Binh Sĩ 5

Mốc Thưởng 5000

Vật PhẩmSố Lượng
Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày)  150
Sơn Hà Lệnh 10
Đá Tinh Luyện-Vàng 10
Đá May Mắn 10
Thẻ Thủ Hộ 10
Thẻ Binh Sĩ 10
Luyện Hóa Tinh Nguyên 3

Mốc Thưởng 10000

Vật PhẩmSố Lượng
Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày)  300
Sơn Hà Chương 5
Đá Tinh Luyện-Vàng 15
Đá May Mắn 15
Thẻ Thủ Hộ 15
Thẻ Binh Sĩ 15
Luyện Hóa Tinh Nguyên 5
Trang Sách Phòng Cụ Thần 5

Mốc Thưởng 20000

Vật PhẩmSố Lượng
Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày)  500
Sơn Hà Chương 10
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10
Đá May Mắn 20
Thẻ Thủ Hộ 20
Thẻ Binh Sĩ 20
Luyện Hóa Tinh Nguyên 10
Trang Sách Phòng Cụ Thần 5
Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1

Mốc Thưởng 40000

Vật PhẩmSố Lượng
Phong Linh Ngọc*My Nguyệt Chi Quang 1
Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày)  1000
Sơn Hà Chương 15
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 20
Đá May Mắn 30
Thẻ Thủ Hộ 30
Luyện Hóa Tinh Nguyên 15
Bồng Lai Tiên Linh 5
Bách Luyện Thạch 5
Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 2

Lưu Ý:

 • '- Mỗi khi mua vật phẩm từ Shop Củ Hành sẽ được tích lũy điểm tiêu phí cửa hàng. 1 điểm tiêu phí cửa hàng = 1 Củ. Tích lũy đủ số điểm sẽ nhận được các phần quà theo mốc:
  + Từ 1000 đến 4999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1000,
  + Từ 5000 đến 9999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5000, 10000
  + Từ 10000 đến 19999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10000, 5000, 1000
  + Từ 20000 đến 39999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 20000, 10000, 5000, 1000
  + Từ 40000 Củ trở lên: Nhận phần thưởng mốc 40000, 20000, 10000, 5000, 1000
  - Một mốc phần thưởng chỉ được nhận 1 lần.
  - Điểm Mua Sắm Cửa Hàng cao hơn nhiều mốc sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng các mốc đó.
  - Sau thời gian hoạt động Điểm Mua Sắm Cửa Hàng sẽ reset về 0
  - Điểm Mua Sắm Cửa Hàng có thể cộng dồn