Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Giảm Giá Khiêu Chiến Lệnh

06h00 ngày 15/02 - 23h59 ngày 01/03

Vật PhẩmGía Hiện TạiGía Giảm
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 65 59
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 100 90
Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 150 135
Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 12 11
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh 10 9
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 20 18
Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 40 36
Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 20 18
Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 24 22
Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 32 29
Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 16 14
Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 200 180
Ô Hoàn Vương Khiêu Chiến Lệnh 30 27
Yêu Tinh Khiêu Chiến Lệnh 60 54
Ngọa Long Khiêu Chiến Lệnh 300 270