Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Khuyến Mãi Cửa Hàng

06h00 ngày 15/02 - 23h59 ngày 01/03

Vật PhẩmGía Giới Hạn MuaGía Khuyến Mãi
Túi Ưu Đãi Phong Ma Mỗi người mua 1 túi 750
Phù*Mừng Năm   488
Túi Chuyên Dụng Phúc Vượng (15 Ngày) Mỗi người mua 1 túi 3888
Túi Chí Tôn Phúc Vượng (15 Ngày) Mỗi người mua 1 túi 5888
Vượng Tài (Vĩnh viễn)   188
Mảnh Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh Viễn)   398
Túi Bách Bảo Mừng Năm Mới (7 ngày)   68
Quà Năm Mới   48
Thẻ Đại Thánh   48
Thẻ Mộng Mộng (Tăng Dục Hỏa Cuồng Sư)   48
Thẻ Song Kiếm Ánh Sáng   48
Thẻ Kho Báu Tiên (Tặng đạo cụ Ám Kim)   198
Dực Hỏa Long (Vĩnh Viễn)   988
Thánh Hỏa Tịch Lịch Pháo (Vĩnh Viễn)   488
Trứng Ngốc May Mắn   288
Phong Linh Ngọc*Túy Hoa Âm   1688
Phong Linh Ngọc*Phong Điệp Lệnh   1288
Phong Linh Ngọc*Hatsune Miku   1688
Phong Linh Ngọc*Thần Quyền Thiếu Nữ   1288
Phong Linh Ngọc*Kim Kê Phúc Lộc   1488
Phong Linh Ngọc*Tân Xuân Ảnh Vũ   888
Phong Linh Ngọc*Iron Man   688
Phong Linh Ngọc*Captain   688
Phong Linh Ngọc*Thiếu Niên Anh Hào   688
Tết Vui Vẻ (Đài)   18
Năm Mới Vui Vẻ (Đài)   18
May Mắn Khắp Nơi (Đài)   18
Cung Hỷ Phát Tài (Đài)   18
May Mắn Thuận Lợi (Đài)   18
Khỏe Mạnh Phát Tài (Đài)   18
Bình An Hòa Thuận (Đài)   18
Chiêu Tài Tiến Bảo (Đài)   18
Năm Mới Vui Vẻ (Bài)   18
Vận May Khắp Nơi (Bài)   18
Cung Hỷ Phát Tài (Bài)   18
May Mắn Thuận Lợi (Bài)   18
Ấm No Thịnh Vượng (Bài)   18
Bình An Hòa Thuận (Bài)   18
Chiêu Tài Tiến Bảo (Bài)   18
Đèn Chữ Phúc (Sức)   28
Đèn Lồng Tiểu Hổ (Sức)   28
Cá Chép Vàng (Sức)   28
Đèn Thần Tài (Sức)   28
Pháo May Mắn (Sức)   28
Thọ Lý Tương Bạn (Sức)   28
Sủi Cảo Hòa Thuận (Sức)   28
Sủi Cảo Chiêu Tài (Sức)   28