Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

KỲ HUYỀN BẢO HẠP

Vật PhẩmGía Giới Hạn Mua
Đá May Mắn*5 198
Thẻ Thủ Hộ*5 198
Túi Đá May Mắn*1 198
Túi Thẻ Thủ Hộ*1 198
Rương Tự Chọn Bộ Ám Kim (30 Ngày)*1 198

Ghi Chú: Mua ngẫu nhiên nhận được Thời gian bán: 06h00 ngày 15/02 - 23h59 ngày 01/03

Vật PhẩmGía Giới Hạn Mua
Đá Tinh Luyện-Ám Kim*1 180
Đá Tinh Luyện-Ám Kim*3 180
Đá Tinh Luyện-Ám Kim*10 180
Đá Tinh Luyện-Ám Kim*50 180
Quà Tự Chọn Quyển Đạo Cụ Ám Kim +15 (Vĩnh viễn)*1 180

Ghi Chú: Mua ngẫu nhiên nhận được Thời gian bán: 06h00 ngày 15/02 - 23h59 ngày 01/03

Vật PhẩmGía Giới Hạn Mua
Miễn Phí Khiêu Chiến Tướng Người Cá (7 Ngày)*10 688
Miễn Phí Khiêu Chiến Tướng Người Cá (7 Ngày)*30 688
Miễn Phí Khiêu Chiến Tướng Người Cá (7 Ngày)*50 688
Miễn Phí Khiêu Chiến Tướng Người Cá (7 Ngày)*80 688
Miễn Phí Khiêu Chiến Tướng Người Cá (7 Ngày)*160 688

Ghi Chú: Mua ngẫu nhiên nhận được Thời gian bán: 06h00 ngày 15/02 - 23h59 ngày 25/02

Vật PhẩmGía Giới Hạn Mua
Củ Khóa*118 88
Củ Khóa*218 88
Củ Khóa*518 88
Củ Khóa*1018 88
Củ Khóa*2018 88

Ghi Chú: Mua ngẫu nhiên nhận được Thời gian bán: 06h00 ngày 15/02 - 23h59 ngày 25/02
Mỗi ngày mua 1 lần