Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

ĐĂNG NHẬP NHẬN THUỎNG!

Bắt đầu: Từ 08 giờ thứ sáu ngày 08/02 đến chủ nhật 14/02/2016

(Mùng 1 đến Mùng 7 Tết)

  • Bắt đầu: 08h00’ ngày 08/02/2016
  • Kết thúc: 23h59’ ngày 14/02/2016
  • Nhân vật cấp 2.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Đăng Nhập Nhận Thưởng

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 08/02/2016 (Mùng 1 Tết)

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu vào game chơi người chơi sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà Năm Mới Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
6 Binh*Tề Thiên (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
7 Túi Ưu Đãi Chỉ Binh*Minions (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

3Q Củ Hành

Hoạt động 2: Đăng Nhập Nhận Thưởng

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 09/02/2016 (Mùng 2 Tết)

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu vào game chơi người chơi sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà Vui Vẻ (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
6 Biến*Cân Đẩu(1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
7 Túi Ưu Đãi Luyện Hóa Tinh Nguyên x10 (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

3Q Củ Hành

Hoạt động 3: Đăng Nhập Nhận Thưởng

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 10/02/2016 (Mùng 3 Tết)

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu vào game chơi người chơi sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà Cát Tường (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
4 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
5 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
6 Đèn*Bàn Đào (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
7 Túi Ưu Đãi Đá Tinh Luyện-Ám Kim x10 (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

3Q Củ Hành

Hoạt động 4: Đăng Nhập Nhận Thưởng

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 11/02/2016 (Mùng 4 Tết)

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu vào game chơi người chơi sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 5 Khóa
5 Phù*Sao Xanh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
6 Túi Ưu Đãi Thẻ Tích Lũy x2.5 (100 ván) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Đăng Nhập Nhận Thưởng

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 12/02/2016 (Mùng 5 Tết)

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu vào game chơi người chơi sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 5 Khóa
5 Biến*Dục Hỏa(1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
6 Túi Ưu Đãi Đá Phát Sáng*Lưu Quang (Vĩnh Viễn) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Đăng Nhập Nhận Thưởng

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 13/02/2016 (Mùng 6 Tết)

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu vào game chơi người chơi sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 5 Khóa
5 Đèn*Lãm Nguyệt (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
6 Túi Ưu Đãi Trang Bị Tinh Nguyên x10 (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Đăng Nhập Nhận Thưởng

- Thời gian diễn ra: 08h00 – 23h59’ ngày 14/02/2016 (Mùng 7 Tết)

- Nội dung:Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu vào game chơi người chơi sẽ nhận được các phần thưởng sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 3 Khóa
3 Ngọc Thân Mật Vĩnh viễn 5 Khóa
4 Thảo Phạt Lệnh 15 Ngày 5 Khóa
5 Tình Hữu Độc Chung (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
6 Màu Hồng Tình Yêu (Bài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
7 Lễ Tình Nhân (Đài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
8 Ái Thần Tiễn (Sức) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
9 Binh*Bánh Ngọt(1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
10 Túi Ưu Đãi Hoa Tươi x10(3 ngày) 03 ngày 1 Khóa