Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

C ác Tướng Quân thân mến,

Từ 28/2, tính năng Ghép Trang Bị mang đến cho các Tướng Quân 3Q Củ Hành một hệ thống trang bị mới: Trang Bị Thái Thủ (phẩm chất CAM).

Làm thế nào để ghép thành loại trang bị mới này, mời các Tướng Quân cùng theo dõi!

THỨ SÁU, 28/2/2014 - RA MẮT TÍNH NĂNG GHÉP MỚI

GHÉP TRANG BỊ THÁI THÚ (PHẨM CHẤT CAM)

Công thức ghép đồ Cam Thái Thú

SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Thái Thú Cẩm Y
 • 1x Đại Nguyên Soái Giáp (Vĩnh viễn)
 • 2x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Thái Thú Cẩm Y
2 Thái Thú Thủ
 • 1x Đại Nguyên Soái Thủ (Vĩnh viễn)
 • 1x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Thái Thú Thủ x1
3 Thái Thú Chiến Ngoa
 • 1x Đại Nguyên Soái Ngoa (Vĩnh viễn)
 • 1x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Thái Thú Chiến Ngoa
4 Thái Thú Đai
 • 1x Đại Nguyên Soái Đai (Vĩnh viễn)
 • 1x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Thái Thú Đai
5 Thái Thú Liên
 • 1x Đại Nguyên Soái Ngọc Bội (Vĩnh viễn)
 • 2x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Thái Thú Liên
6 Nhẫn Thái Thú
 • 1x Nhẫn Đại Nguyên Soái (Vĩnh viễn)
 • 2x Quan Ấn Thô (Vĩnh viễn)
 • 1x Sách Tạo Nhẫn Thái Thú

Ghi chú:

- Trang bị Đại Nguyên Soái có được thông qua nhiệm vụ Quân Nhu.

- Quan Ấn Thô có được thông qua nhiệm vụ Thu Thập.

Hướng dẫn ghép

- Các bước ghép bao gồm: Thu thập nguyên liệu, vào giao diện Ghép, chọn mục trang bị cần ghép.

- Mở giao diện Cửa Hàng, nhấn vào Ghép, chọn Trang Bị sau đó chọn Áo/ Tay/Giày/Đai/ Liên/ Nhẫn rồi chọn Trang bị Thái Thú cần ghép.

Vào Ghép

Ghép Thành Công

Chọn Trang bị > Áo/Tay/Giày/ Đai/ Liên/ Nhẫn > Trang bị Thái Thú

Ghép thành công trang bị Thái Thú:

Thái Thú Cẩm Y (vĩnh viễn)

Thái Thú Thủ (vĩnh viễn)

Thái Thú Chiến Ngoa (vĩnh viễn)

Thái Thú Đai (vĩnh viễn)

Thái Thú Liên (vĩnh viễn)

Nhẫn Thái Thú (vĩnh viễn)