Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

CỬA HÀNG TRONG GAME RA MẮT 8 VẬT PHẨM MỚI: HOÀNG TRUNG & CHÂN MẬT QUAN ẤN & CÁC VẬT PHẨM NGOẠI TRANG ĐỘC ĐÁO!

THỜI GIAN: TỪ 3/10/2014

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

8 Vật Phẩm Mới

Hoàng Trung Quan Ấn và Chân Mật Quan Ấn
Vật phẩmHình ảnh

Hoàng Trung Quan Ấn (Vĩnh viễn)

Mang vào có thể giúp Hoàng Trung biến thành hình dạng cao cấp hơn. Vật phẩm kKhông thể tinh luyện, đổi hoặc ghép, cũng không tăng thuộc tính.


Chân Mật Quan Ấn (Vĩnh viễn)


Mang vào có thể giúp Chân Mật biến thành hình dạng cao cấp hơn. Vật phẩm kKhông thể tinh luyện, đổi hoặc ghép, cũng không tăng thuộc tính.

Ngoại trang độc đáo
Vật phẩmHình ảnh


Hổ Nha Bổng


Thần côn trong truyền thuyết, đầy gai độc, người bị đánh trúng sẽ tử vong, về sau tướng lĩnh Quản Hợi có được, nhiều người tranh giành, rốt cuộc thì nó có bí mật gì đây!


Cân Đẩu Vân


Găng Tay Quyền Anh (Vĩnh viễn)

Vật phẩmHình ảnh


Thịt Hun Khói


Thiên Sứ Tình Yêu (Vĩnh viễn)


Phát Lộc Mỗi Năm (Vĩnh viễn)

Chúc các Tướng Quân có thật nhiều niềm vui khi mua sắm, thỏa sức vui chơi cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"