Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ 19 THẺ TƯỚNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 3/10 ĐẾN 23H59 NGÀY 9/10/2014

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 19 Thẻ Tướng

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Văn Ương 2000 1400
2 Thẻ Thái Văn Cơ 1000 700
3 Thẻ Lạc Tiến 1000 700
4 Thẻ Tào Tiết 288 202
5 Thẻ Tào Thực 240 168
6 Thẻ Trương Phi 240 168
7 Thẻ Trương Giác 240 168
8 Thẻ Từ Hoảng 240 168
9 Thẻ Triệu Vân 220 154
10 Thẻ Hạ Hầu Uyên 202 141
11 Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 202 141
12 Thẻ Chu Thái 202 141
13 Thẻ Vu Cấm 180 126
14 Thẻ Thái Sử Từ 180 126
15 Thẻ Lữ Mộng như 180 126
16 Thẻ Trình Dục 180 126
17 Thẻ Hạ Hầu Đôn 180 126
18 Thẻ Triệu Thống 180 126
19 Thẻ Tào Phi 180 126

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!