Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ VẬT PHẨM CỬA HÀNG VINH DỰ - CÔNG THÀNH CHIẾN

THỜI GIAN: DỰ KIẾN GIẢM GIÁ TRONG VÒNG 2 THÁNG TÍNH TỪ 3/10/2014

LÀM SAO ĐỂ CÓ ĐIỂM VINH DỰ MUA ĐỒ VIP? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

Giảm giá vật phẩm Cửa Hàng Vinh Dự

Vật phẩmChi tiếtGiá

Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)


2000 Điểm Vinh Dự

Thẻ Tướng Truyền Thuyết
10.000 Điểm Vinh Dự

Phần thưởng Event Quốc Chiến 1 (7 ngày)
2500 Điểm Vinh Dự

Thiên Mệnh Hồn Quan Ấn (vĩnh viễn)
50.000 Điểm Vinh Dự

Thiên Mệnh Hồn Giáp (vĩnh viễn)
10.000 Điểm Vinh Dự

Thiên Mệnh Hộ Thủ (vĩnh viễn)
10.000 Điểm Vinh Dự

Thiên Mệnh Hồn Ngoa (vĩnh viễn)
10.000 Điểm Vinh Dự

Thiên Mệnh Hồn Đai (vĩnh viễn)
10.000 Điểm Vinh Dự

Thiên Mệnh Hồn Liên (vĩnh viễn)
10.000 Điểm Vinh Dự

Thiên Mệnh Hồn Giới Chỉ (vĩnh viễn)
10.000 Điểm Vinh Dự

Hồn Quy Vũ (Vĩnh Viễn)

30.000 Điểm Vinh Dự

Tụ Linh Thạch (Vĩnh Viễn)
2.000 Điểm Vinh Dự

Chương trình giảm giá dự kiến diễn ra liên tục trong thời gian 2 tháng, các Tướng Quân hãy tham gia tính năng mới Công Thành Chiến để tích Điểm Vinh Dự nhận thưởng ngay!