Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Cũng từ 30/5/2014, bên cạnh việc thay đổi chỉ số Tướng, các vật phẩm trong 3Q Củ Hành cũng có sự thay đổi về giá bán, cách ghép cũng như thuộc tính hỗ trợ khi bước vào trận chiến.

BẢNG THAY ĐỔI CHỈ SỐ VẬT PHẨM 3Q

(Lưu ý: Thay đổi này có hiệu quả ở các bản đồ Quan Độ Chiến 10vs10 và Tam Quốc Chí 5vs5vs5)

Thay đổi vật phẩm

- Cửa hàng bản đồ 5-5 Tam Quốc Vô Song:

- Cửa hàng bản đồ 10-10 Quan Độ Chiến:

- Thay đổi giao diện bày bán vật phẩm bản đồ 5-5-5 Tam Quốc Chí:

Ra mắt vật phẩm mới
SttTên vật phẩmMô tả
1
Như Ý Liên
 • Tăng 5 điểm thuộc tính chính.
Điều chỉnh vật phẩm
SttTên vật phẩmMô tả
1
Khinh Doanh*Phượng Vũ Kiếm
 • Công thức ghép mới: Khinh Doanh*Phượng Vũ Kiếm = Chủy Thủ Nhanh Nhẹn + Như Ý Liên + Khinh Doanh*Phượng Vũ Kiếm(quyển).
 • Tăng 10 Điểm Nhanh nhẹn.
 • Tăng 6 Điểm Thuộc Tính Chính.
 • Tăng 8% Tốc Độ Di Chuyển và 10% Tốc Độ Tấn Công.
 • Tốc độ di chuyển tăng thêm không thể cộng dồn với vũ khí khác.
2
Tàn Phế*Long Vũ Kiếm
 • Công thức ghép mới: Tàn Phế*Long Vũ Kiếm = Chiến Phủ + Như Ý Liên + Tàn Phế*Long Vũ Kiếm (quyển).
 • Tăng 10 Điểm Sức Mạnh.
 • Tăng 6 Điểm Thuộc Tính Chính
 • Tàn Phế (bị động): Khi tấn công, có 15% tỷ lệ khiến mục tiêu giảm 20% tốc độ di chuyển và 10% tốc độ tấn công, duy trì 4 giây.
3
Long Phụng Song Kiếm
 • Tăng 10 Điểm Sức Mạnh.
 • Tăng 10 Điểm Nhanh Nhẹn.
 • Tăng 12 Điểm Thuộc Tính Chính
 • Tăng 12% Tốc Độ Di Chuyển
 • Tăng 15% Tốc Độ Tấn Công
 • Tàn Phế (bị động): Khi tấn công, có 15% xác suất gây Tàn Phế, giảm 20% tốc độ di chuyển và 25% tốc độ tấn công, duy trì 4 giây.
4
Chân*Viêm Long Song Cổ Kiếm
 • Tăng 20 Điểm Sức Mạnh.
 • Tăng 20 Điểm Nhanh Nhẹn.
 • Tăng 12 Điểm Thuộc Tính Chính
 • Tăng 12% Tốc Độ Di Chuyển
 • Tăng 25% Tốc Độ Tấn Công
 • Tàn Phế (bị động): Khi tấn công, có 15% xác suất khiến mục tiêu Tàn Phế, giảm 25% tốc độ di chuyển và 35% tốc độ tấn công, duy trì 4 giây.
5
Ảo Ảnh Trường Mâu
 • Công thức ghép mới: Ảo Ảnh Trường Mâu = Khinh Doanh*Phượng Vũ Kiếm + Vương Miện Chư Hầu + Phân Thân*Ảo Ảnh Trường Mâu(quyển).
 • Giá bán mới: 5000 Vàng.
 • Tăng 10 Điểm Sức Mạnh.
 • Tăng 26 Điểm Nhanh Nhẹn.
 • Tăng 10 Điểm Trí Lực.
 • Tăng 10% Tốc Độ Tấn Công.
 • Tăng 10% Tốc Độ Di Chuyển.
 • Tốc độ di chuyển tăng thêm không thể cộng dồn với vật phẩm cùng loại.
 • Ảo Ảnh (chủ động): Chế tạo 2 ảo ảnh, có tấn công bằng 35% của bản thể, chịu 300% sát thương, duy trì 12 giây.
6
Tịnh Hóa*Phá Ma Nhẫn
 • Công thức ghép mới: Tịnh Hóa*Phá Ma Nhẫn = Chủy Thủ Nhanh Nhẹn + Như Ý Liên + Tịnh Hóa*Phá Ma Nhẫn (quyển).
 • Giá bán mới: 3000 Vàng.
 • Tăng 15 Điểm Nhanh Nhẹn.
 • Tăng 6 Điểm Thuộc Tính Chính.
 • Tịnh Hóa (chủ động): Mỗi 75 giây nhận được 1 lần Súc Năng, loại bỏ 1 phần pháp thuật của mục tiêu, nếu mục tiêu thuộc phe địch, tốc độ di chuyển giảm 1/5, duy trì 4 giây, nếu là triệu hồi của phe địch, sẽ gây sát thương mang tính hủy diệt, tối đa có thể Súc Năng 5 lần.
7
Sinh Mệnh*Cờ Đại Tướng
 • Công thức ghép mới: Sinh Mệnh*Cờ Đại Tướng = Như Ý Liên + Thanh Đồng Chiến Khôi + Sinh Mệnh*Cờ Đại Tướng(quyển).
 • Giá bán mới: 2300 Vàng.
 • Tăng 6 Điểm Tất Cả Thuộc Tính Chính.
 • Tăng 6 Điểm Phòng Thủ
 • Hoạt Lực chủ động): Giúp đồng đội trong phạm vi 700 hồi phục 250 Điểm HP và tăng 5 Điểm Phòng Thủ, duy trì 25 giây.
8
Phá Phòng*Toái Giáp Chùy
 • Công thức ghép mới: Phá Phòng*Toái Giáp Chùy = Long Thương + Phá Phòng*Toái Giáp Chùy (quyển).
 • Giá bán mới: 2525 Vàng.
 • Tăng 34 Điểm Tấn Công.
 • Toái Giáp (Hiệu ứng): Giảm 2 Điểm Phòng Thủ mục tiêu, duy trì 5 giây. Có hiệu quả với kiến trúc Hiệu ứng bị động, có thể cộng dồn với hiệu ứng hỗ trợ.
9
Phá Phòng*Toái Giáp Chùy LV.2
 • Công thức ghép mới: Phá Phòng*Toái Giáp Chùy Lv 2 = Phá Phòng*Toái Giáp Chùy + Phá Phòng*Toái Giáp Chùy (quyển).
 • Giá bán mới: 3450 Vàng.
 • Tăng 48 Điểm Tấn Công.
 • Toái Giáp (Hiệu ứng): Giảm 4 Điểm Phòng Thủ mục tiêu, duy trì 5 giây. Có hiệu quả với kiến trúc Hiệu ứng bị động, có thể cộng dồn với hiệu ứng hỗ trợ.
10
Phá Phòng*Toái Giáp Chùy LV.3
 • Công thức ghép mới: Phá Phòng*Toái Giáp Chùy Lv 3 = Phá Phòng*Toái Giáp Chùy Lv2 + Phá Phòng*Toái Giáp Chùy (quyển).
 • Giá bán mới: 4375 Vàng.
 • Tăng 62 Điểm Tấn Công.
 • Toái Giáp (Hiệu ứng): Giảm 6 Điểm Phòng Thủ mục tiêu, duy trì 5 giây. Có hiệu quả với kiến trúc Hiệu ứng bị động, có thể cộng dồn với hiệu ứng hỗ trợ.
11
Huyết Ma*Nguyên Soái Kỳ
 • Không thể ghép.
 • Giá bán trực tiếp: 2250 Vàng.
 • Tăng 13 Điểm Tấn Công.
 • Phong Thỉ Trận (bị động): Đồng đội trong phạm vi 900 tăng 15% tấn công cơ bản, tối đa tăng 50 Điểm Tấn Công.
 • Nhạn Hình Trận (bị động): Tăng 15% năng lực hút máu của bản thân, đồng đội khác trong phạm vi 1100 hút máu tăng 12%.
12
Huyết Ma*Nguyên Soái Kỳ LV.2
 • Công thức ghép mới: Huyết Ma*Nguyên Soái Kỳ lv2 = Huyết Ma*Nguyên Soái Kỳ + Huyết Ma*Nguyên Soái Kỳ (quyển).
 • Giá bán trực tiếp: 3550 Vàng.
 • Tăng 38 Điểm Tấn Công.
 • Phong Thỉ Trận (bị động): Đồng đội trong phạm vi 900 tăng 15% tấn công cơ bản, tối đa tăng 50 Điểm Tấn Công.
 • Nhạn Hình Trận (bị động): Tăng 15% năng lực hút máu của bản thân, đồng đội khác trong phạm vi 1100 hút máu tăng 12%.
13
Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên
 • Công thức ghép mới: Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên = Vô Tự Quan Ấn + Kháng Ma Bì Giáp + Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên (quyển).
 • Giá bán trực tiếp: 2300 Vàng.
 • Tăng 18% Kháng Pháp Thuật
 • Giảm 10% thời gian chờ
 • Tăng 4 điểm hồi phục HP/giây.
 • Hiệu quả kháng pháp thuật không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa.
 • Giảm thời gian chờ không thể cộng dồn, lấy gia trị tối đa.
 • Kháng Ma Thuẫn (bị động): Mỗi 20 giây tự động bổ sung một lần năng lượng, tác dụng giúp tướng khi chịu sát thương pháp thuật có thể chống đỡ lại 145 điểm sát thương ma pháp.
 • Khu Ma Trận (bị động): Giúp đồng đội phạm vi 900 tăng 5% điểm kháng pháp thuật. Trang bị duy nhất
14
Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên LV.2
 • Công thức ghép mới: Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên Lv2 = Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên + Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên(quyển)
 • Giá bán trực tiếp: 3150 Vàng.
 • Tăng 21% Kháng Pháp Thuật
 • Giảm 14% thời gian chờ
 • Tăng 6 điểm hồi phục HP/giây.
 • Hiệu quả kháng pháp thuật không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa.
 • Giảm thời gian chờ không thể cộng dồn, lấy gia trị tối đa.
 • Kháng Ma Thuẫn (bị động): Mỗi 20 giây tự động bổ sung một lần năng lượng, tác dụng giúp tướng khi chịu sát thương pháp thuật có thể chống đỡ lại 185 điểm sát thương ma pháp.
 • Khu Ma Trận (bị động): Giúp đồng đội phạm vi 900 tăng 7% điểm kháng pháp thuật. Trang bị duy nhất
15
Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên LV.3
 • Công thức ghép mới: Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên Lv3 = Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên Lv2 + Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên (quyển).
 • Giá bán trực tiếp: 4000 Vàng.
 • Tăng 24% Kháng Pháp Thuật
 • Giảm 18% thời gian chờ
 • Tăng 8 điểm hồi phục HP/giây.
 • Hiệu quả kháng pháp thuật không thể cộng dồn, lấy điểm tối đa.
 • Giảm thời gian chờ không thể cộng dồn, lấy gia trị tối đa.
 • Kháng Ma Thuẫn (bị động): Mỗi 20 giây tự động bổ sung một lần năng lượng, tác dụng giúp tướng khi chịu sát thương pháp thuật có thể chống đỡ lại 225 điểm sát thương ma pháp.
 • Khu Ma Trận (bị động): Giúp đồng đội phạm vi 900 tăng 9% điểm kháng pháp thuật. Trang bị duy nhất
16
Pháp Lực*Tử Kim NgoaPháp Lực*Tử Kim Ngoa
 • Giá mới: 1750 Vàng.
 • Công thức ghép: Ma Thạch + Giày Tăng Tốc + Thiết Thuẫn.
 • Thuộc tính: Tăng 55 tốc độ di chuyển, tăng 250 điểm MP, có xác suất 40% chống lại 30 điểm sát thương phổ thông. Đối với tướng đánh xa khả năng chống sát thương phổ thông giảm đi một nửa.
17
Ân Huệ*Duy Ác Ngoa
 • Giá mới: 4050 Vàng.
 • Thuộc tính: Tăng 85 điểm tốc độ di chuyển, tăng 250 điểm hôi phục MP, tăng 6 điểm tất cả thuộc tính của tướng, tăng 5 điểm phòng thủ. Chống lại 15 điểm sát thương phổ thông.
 • Điều chỉnh về kỹ năng vật phẩm: Hồi phục 250 HP và 135 MP cho các đơn vị xung quanh phạm vi 600 (Bản đồ 5-5 phạm vi sẽ là 700). Nếu điểm HP đang đầy, điểm hồi phục dư sẽ hình thành hộ thuẫn duy trì trong 15 giây.
18
Tạo Mới*Thống Soái Ấn
 • Tam Quốc Vô Song 5-5: Thời gian chờ từ 45 giây chỉnh thành 85 giây.
 • Bản đồ 10-10 và 5-5-5: Thời gian chờ từ 60 giây chỉnh thành 120 giây.
19
Thiết Thuẫn
 • Giá mới: 250 vàng.
 • Điều chỉnh thuộc tính vật phẩm: Có tỷ lệ 60% chống lại 20 điểm tấn công thường. Tướng đánh xa mang vật phẩm này tỷ lệ chống đỡ tấn công thường sẽ giảm đi một nữa.
20
Chống Đỡ*Vô Song Cang Thuẫn
 • Giá mới: 2225 vàng.
 • Điều chỉnh thuộc tính vật phẩm: Tăng 300 điểm HP, tăng hồi phục 7 HP/ giây, có tỷ lệ 80% chống đỡ 40 điểm tấn công thường.
21
Chân*Vô Song Can Thuẫn
 • Giá mới: 4425 vàng.
 • Điều chỉnh thuộc tính vật phẩm: Tăng 350 điểm HP, tăng 10 điểm HP/giây, có tỷ lệ 80% chống đỡ 50 điểm tấn công thường và có thể chống đỡ thêm 10% sát thương vật lý.
 • Bổ sung thêm một kỹ năng bị động - Vô Song Hộ Thuẫn: Sau mỗi lần bị mất đi 500 điểm HP, sẽ tăng 8 điểm phòng thủ, 20% tốc độ di chuyển, thời gian duy trì trong 5 giây, thời gian chờ bằng 12 giây. Qua khỏi thời gian chờ số lần tích lũy sẽ reset về 0.
22
Chư Hầu Quan Ấn Lv.1/Lv.2/Lv.3
 • Tăng HP từ 200/275/350 điểm chỉnh thành 200/240/280 điểm.
 • Tăng MP từ 150/200/250 điểm chỉnh thành 150/175/200 điểm.
 • Bỏ qua kháng pháp thuật từ 20%/30%/40% chỉnh thành 10%/20%/30%.
23
Tích Trượng
 • Chỉnh sửa: Tăng 5 điểm thuộc tính chính, tăng 15 điểm tấn công, tăng 10 tốc độ tấn công, tăng 75% hồi phục MP.
24
Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng
 • Công thức ghép mới: Tích Trượng + Tích Trượng + Quyển Ghép.
 • Giá Quyển Ghép: 1475 vàng.
 • Điều chỉnh thuộc tính: Tăng 10 điểm thuộc tính chính, tăng 3 điểm tấn công, tăng 40% tốc độ tấn công, tăng 150% hồi phục MP.
 • Điều chỉnh kỹ năng vật phẩm:Gây ra sát thương bằng thuộc tính chính*1.5 lên mục tiêu, khiến cho mục tiêu không thể sử dụng kỹ năng trong 2.5 giây, ở thời điểm cuối cùng gây thêm 20% sát thương mà mục tiêu đã chịu phải trước đó.
25
Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp Lv.1/2/3
 • Số điểm giảm phòng thủ Xung Ách Trận từ 5/7/9 điểm chỉnh thành 4/6/8 điểm.
26
Xung Kích*Hồng Viêm TrượngLv.1/2/3/4/5
 • Tiêu hao MP từ 184 điểm chỉnh thành 142 điểm.
27
Né Tránh*Thất Tinh Đao Lv.2/ Lv.3
 • Tăng điểm tấn công từ 55/70 chỉnh thành 48/66 điểm.
 • Tăng nhanh nhẹn từ 55/70 chỉnh thành 48/66 điểm.
 • Tăng tốc độ tấn công từ 55%/70% chỉnh thành 48%/66%.
28
Mãnh Kích*Long Ảnh Đao (Lạc Đao Thức) Lv.2/ Lv.3
 • Lạc Đao Thức (bị động): Sát thương phụ trợ từ 100/150/225 chỉnh thành 150/225/300.
29
Sương Hoàn*Huyền Băng Khải Lv.2/ Lv.3
 • Sát thương từ 400/600 điểm chỉnh thành 350/500 điểm.
 • Tăng điểm phòng thủ từ 15/15 chỉnh thành 20/25 điểm.
30
Thuấn Di*Tật Điện Ngoa
 • Tăng tốc độ di chuyển từ 80 điểm giảm còn 65 điểm.
31
Tuyệt Ảnh
 • Tăng tốc độ di chuyển từ 80 điểm giảm còn 65 điểm
32
Súc Địa Hài
 • Tăng tốc độ di chuyển từ 90 điểm giảm còn 75 điểm.
33
Mãnh Kích*Long Ảnh ĐaoLv.2/3
 • Tăng điểm tấn công từ 100/125 điểm điều chỉnh thành 105/135 điểm.
 • Tăng tốc độ tấn công từ 40%/55% chỉnh thành 50%/70%.
34
Chước Viêm*Uyên Ương Kim Việt Lv.2/3
 • Sát thương mỗi giây từ 70/90 điểm chỉnh thành 80/105 điểm.
35
Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy Lv.2/3
 • Tăng tấn công từ 35/35 điểm chỉnh thành 50/65 điểm.
 • Tăng tốc độ tấn công từ 70%/70% chỉnh thành 85%/100%.
36
Hắc Ám*Huyền Băng Thôn Hồn Khải
 • Giá mới:16475 vàng.
 • Công thức ghép mới: Cấm Ma*Phệ Hồn Trượng cấp 3 + Sương Hoàn*Huyền Băng Khải + Hắc Ám*Huyền Băng Thôn Hồn Khải Quyển.
 • Chỉnh sửa thuộc tính vật phẩm: T
 • Cũ: Tăng 45 tấn công + 45 trí lực + 40% tốc độ tấn công + 15 điểm phòng thủ + 225% hồi phục MP.
 • Điều chỉnh mới: Chỉnh thành tăng 18 điểm thuộc tính chính + 40 điểm tấn công + 30 điểm trí lực + 50% tốc độ tấn công + 15 điểm phòng thủ + 225% hồi phục MP.
37
Hiện Hình*Đèn Khổng Minh
 • Phạm vi tác dụng từ 900 chỉnh thành 750.
38
Dạ Minh Châu
 • Phạm vi tác dụng từ 1100 chỉnh thành 950.
39
Nhẫn Phòng Thủ
 • Ngưng bán.
40
Nhẫn Hồi HP
 • Ngưng bán.
41
Nhẫn Hồi MP
 • Ngưng bán.
42
Hồi HP*Vận Lương Kỳ
 • Ngưng bán.
43
Quần Phòng*Cờ Võ Tướng
 • Ngưng bán.
44
Hộ Uyển Tướng Sĩ
 • Ngưng bán.
45
Đai Thích Khách
 • Ngưng bán.
46
Mưu Sĩ Bào
 • Ngưng bán.