Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

ĐIỀU CHỈNH TÍNH CÂN BẰNG TRONG IMBA

Tướng mới

Hàn Đương
Kỹ năng [W] Phi Lưu Thi
  • IMBA:Tấn công thường có 20% xác suất thi triển Phi Lưu Thi, tạo 60% sát thương.

Kỹ năng [E] Thiết Tích Tiễn

  • IMBA:Thời gian duy trì mũi tên tang gấp đôi, không giới hạn gia tăng số lượng, tạo sát thương tuyệt đối.

Kỹ năng [R]: Bí Tiễn Tầm Âm

  • IMBA:Hiệu quả thay đổi thành khi nhận tấn công thường, có 40% cơ hội phản dame lập tức, thời gian chờ giảm nhanh.

Kỹ năng [F]: Kỵ Xạ Vô Song

 • IMBA:Trong trạng thái Kỵ Xạ, nhận được tốc độ di chuyển tối đa, lực công cơ bản tăng cao (tăng 1 lượng lớn).

Điều chỉnh thông số

Đặng Ngải

Kỹ năng [E] Tinh thần Biến Ảo

 • Cự ly thi triển từ 600 tăng đến 900.
Trương Hoành

Kỹ năng [F] Rút Linh Hồn

 • Cự ly thi triển từ 600/800 tăng đến 800/1000,cự ly chấm dứt từ 900/1100 tăng đến 1200/1500
Chu Du

Kỹ năng [W] Tài Quyết Quang

 • Khi chưa có chiêu “Thần Uy” cộng dồn, cũng có thể bắn 1 lần
Triệu Vân

Kỹ năng [F] Ta Là Thường Sơn Triệu Tử Long

 • Chời gian chờ từ 100/90/80/75 giây giảm thành 80/70/60/50 giây, ưu hóa miêu tả kỷ năng.
Văn Xú

Kỹ năng [F] Vạn Tượng Thiên Chinh

 • Sát thương từ 200/300/400/500 tăng đến 250/375/500/600
Văn Ương

Kỹ năng [E] Đạp Không Trảm

 • Hấp thu hộ giáp từ 2/3/4/5 tăng đến 3/4/5/6
Tôn Linh Lung

Kỹ năng [E] Vạn Thiên Thần Quang

 • Hấp thu tấn công từ 9/16/23/30 tăng đến 13/22/31/40