Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Toái Thần*Phượng Dực Thiên Tường

*Công thức:
  • - Bồng Lai Tiên Khí x150
  • - Da Thuộc Thật x120
  • - Đá Toái Thần x90
  • - Huyền Tinh Đỉnh x60
  • - Sách Vũ Khí Thần x3
  • - Toái Thần*Hoàng Thiên Quyết
  • - Binh Sĩ x 3,000,000

Hình ảnh