Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Kỹ năng

Kỹ năng W
Giới thiệu kỹ năng W
Tên Kỹ Năng Loại hình Chủ động/Phạm vi
Vị trí Kỹ Năng Kỹ năng liên kế  

Hướng về phía trước thi triển đấu khí hình chữ thập, tạo sát thương cho toàn bộ kẻ địch trên đường thẳng.

Sau khi biến hình Tạo ấn phù tại cự li 575 phía trước, sau khi làm chậm sẽ kéo địch từ cự li ngoài 175 trong 575 tới gần bản thân đến cự ly 175 và tạo sát thương.

Cự ly thi triển:575

Phạm vi hiệu quả:700

Độ rộng hiệu quả:175

Pháp lực tiêu hao: 75 điểm

Thời gian chờ:5 giây

Sát thương ma pháp, tính toán kháng tính

 • [Cấp 1]: Tạo 90 điểm sát thương
 • [Cấp 2]: Tạo 160 điểm sát thương
 • [Cấp 3]: Tạo 230 điểm sát thương
 • [Cấp 4]: Tạo 300 điểm sát thương
Kỹ năng E
Giới thiệu kỹ năng E
Tên Kỹ Năng Loại hình Chủ động/Định hướng
Vị trí Kỹ Năng Kỹ năng liên kế  

Xông đến mục tiêu tạo sát thương, đồng thời giảm 80% tốc độ di chuyển của mục tiêu, tự thân bật lại cự ly 400, hiệu quả giảm tốc kéo dài 1.5s. (Sau khi bật lại sẽ là tấn công thường, lập tức thực hiện 1 đòn tấn công thường.)

Sau khi biến hình: Bản thân không bật lại đồng thời tạo sát thương và giảm tốc

Cự ly thi triển700

Tốc độ di chuyển2000/1200

Pháp lực tiêu hao90 điểm

Thời gian chờ9s

Sát thương ma pháp, tính toán kháng tính

 • [Cấp 1]: Tạo 60 điểm sát thương
 • [Cấp 2]: Tạo 120 điểm sát thương
 • [Cấp 3]: Tạo 180 điểm sát thương
 • [Cấp 4]: Tạo 240 điểm sát thương

Có thể sử dụng cho đối tượng miễn dịch ma pháp, nhưng không thể tạo sát thương và giảm tốc

Kỹ năng R
Giới thiệu kỹ năng R
Tên Kỹ Năng Loại hình Bị động
Vị trí Kỹ Năng Kỹ năng liên kế  

Phán đoán tỉ lệ % HP giữa địch và ta, khi Nếu tỉ lệ % HP cao hơn địch, sẽ tạo thêm  sát thương, nếu tỉ lệ HP thấp hơn địch, khi tấn công sẽ kèm hiệu quả hút máu, mỗi 10% tăng 1 lần, cao nhất 5 tầng.

Chú ýNểu chênh lệch chưa đạt 10% thì tính 10%, nhận được hiệu quả tầng 1. Sát thương tạo thêm, tùy vào mục tiêu tấn công, tùy vào lực tấn công của bản thân mà tạo ra khác nhau. Nếu tạo thêm sát thương thường, sẽ nhận được lợi ích từ toàn bộ tấn công thường.

Nhận được 4/6/8/10% hiệu quả hút máu.

Tạo thêm 8/12/16/20 điểm sát thương.

Kỹ năng F
Giới thiệu kỹ năng F

Tên Kỹ Năng

Loại hình

Chủ động/Định hướng khu vực

Vị trí Kỹ Năng

Kỹ năng liên kế

 

Sau khi chỉ định điểm mục tiêu sẽ biến mất trong chốc lát, sau đó tạo sát thương cho vùng mục tiêu và biến thành đấu thần. Sau khi biến thân, mỗi tướng địch trúng kỹ năng nhận được 1 tầng hộ thuẫn, hiệu quả biến thân kéo dài 20s.

Cự ly thi triển900

Phạm vi hiệu quả500

Pháp lực tiêu hao 75/100/125/150 điểm

Thời gian chờ 45/35s

Sát thương ma pháp, tính toán kháng tính

 • [Cấp 1]: Tạo 250 điểm sát thương,nhận 70 điểm hộ thuẫn
 • [Cấp 2]: Tạo 350 điểm sát thương,nhận 110 điểm hộ thuẫn
 • [Cấp 3]: Tạo 450 điểm sát thương,nhận 150 điểm hộ thuẫn
 • [Cấp 4]: Tạo 600 điểm sát thương,nhận 180 điểm hộ thuẫn

Hình ảnh khác: