Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HƯỚNG DẪN – CÁCH HOÀN THÀNH THÀNH TỰU MỚI

Giới thiệu

  • Từ hôm nay 03/04, game 3Q Củ Hành ra mắt cơ chế mới cho các thành tựu. Theo đó, trong mỗi thành tựu sẽ có thêm 1 bản đồ trong nhiệm vụ “Bản Đồ Ải” để các tướng quân có thể tham gia, từ đó dễ dàng chinh phục được 100% mức độ hoàn thành.
  • Ví dụ: Như hình ảnh bên dưới, nhiệm vụ mới sẽ có thểm bản đồ “Khiêu Chiến Lữ Bố”, người chơi khi đi 1 lần bản đồ này sẽ vừa tăng tỷ lệ hoàn thành “Bản Đồ Ải” vừa tăng tỷ lệ “Kích Sát BoSS”, thật là tiện cả đôi đường!

Nhiệm vụ “Hoàn Thành Ải Mới” trong các thành tựu

Chữ màu đỏ là các bản đồ mới được bổ sung vào nhiệm vụ “Bản Đồ Ải” mỗi thành tựu.

Thành tựuBản đồ
Hoàng Cân Loạn Quản Hợi
Trương Giác
Hoàng Cân Xâm Lược
Chiến Hoàng Cân
Viêm Đế
Quần Hùng Trục Lộc Đánh Viên Thuật
Hạ Phì Chiến
Nghiêm Bạch Hổ
Giang Đông Chiến
Tử Hoàng
Quần Hùng Trục Lộc Tào Tháo Lưu Vong
Trần Lưu Khởi Binh
Hoa Hùng
Hổ Lao Quan Chiến
Lữ Bố