Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ TẶNG 888 - TẶNG QUÀ CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

Chú ý:

 • Bắt đầu: 08h00’ ngày 09/10/2015
 • Kết thúc: 23h59’ ngày 12/10/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp độ 2 trở lên mới được phép tham gia.
 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tích Lũy 08 giờ online

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy 06 giờ online sẽ nhận được các phần thưởng sau. Tích lũy thời gian online không cần liên tục.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 Ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 10 Khóa
4 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 Ngày 1 Khóa
5 Hội viên VIP (7 ngày) Vĩnh viễn 1 Khóa
6 Tranh Hằng Nga 4 Vĩnh viễn 1 Khóa
7 Tranh Hằng Nga 5 Vĩnh viễn 10 Khóa
8 Phần Cà Phê (Sức) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
9 (Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 2: Tích Lũy 18.888 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 18.888 Điểm Tích Lũy sẽ nhận được phần thưởng sau.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Đấu Thần Chiến Ma (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 Ngày 1 Khóa
4 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh Viễn 2 Khóa

Hoạt động 3: Tích Lũy 08 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 08 trận thắng sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 2 Khóa
3 Nến Cà Phê (Bài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
4 Cánh Lôi Thần (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích lũy 08 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi hoàn thành tích lũy 08 lần vượt ải sẽ nhận được các phần thưởng sau:

  SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 2 Khóa
3 Nón Ảo Thuật (Đài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
4 Thiên Linh Thần Hổ (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 08 lần

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Túi Quà Chí Tôn Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Thẻ Hủy Trứng Gà (Nhỏ) Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Mốc Mốc (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Đánh Ghép thắng 08 lần

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015.

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần Thắng đánh ghép sẽ nhận được các phần thưởng như sau.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Viêm Ma Thượng Cổ (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Lục Tốn Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
7 Ngâm Long Song Hàn (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích lũy 08 lần thắng khiêu chiến BOSS Nghiêm Bạch Hổ

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Nghiêm Bạch Hổ sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Lệnh Bài Thần Binh Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 08 lần khiêu chiến BOSS Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viên Thuật sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Lệnh Bài Thần Binh Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 08 lần khiêu chiến BOSS Tử Hoàng

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần thắng Khiêu Chiến Boss Tử Hoàng sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 08 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 2 Khóa
4 Lệnh Bài Thần Binh Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 08 lần hoàn thành vượt ải Đánh Viên Thuật.

- Thời gian diễn ra: 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi người chơi tích lũy được 08 lần hoàn thành vượt ải Đánh Viên Thuật sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Lệnh Bài Thần Binh Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 1 Khóa

TẶNG BUFF CUỐI TUẦN

09/10/2015 ĐẾN 12/10/2015

Chú ý:

 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp độ 2 trở lên mới được phép tham gia.
 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tăng điểm từ 08h00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10/2015

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 08h00’ ngày 09/10 đến 23h59’ ngày 12/10/2015
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 Hoạt động Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)

Hoạt động 2: Tăng điểm giờ vàng ngày 11/10/2015

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 09h00’ đến 11h00’ ngày 11/10/2015
  • Từ 14h00’ đến 16h00’ ngày 11/10/2015
  • Từ 19h00’ đến 22h00’ ngày 11/10/2015
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 Hoạt động Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)