Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

TẶNG BUFF TUẦN LỄ VÀNG

14/04/2015 ĐẾN 26/04/2015

Chú ý:

 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp độ 2 trở lên mới được phép tham gia.
 • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tăng điểm từ 14/04 - 23/04

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 12h00’ ngày 14/04 đến 23h59’ ngày 16/04/2015
  • Từ 00h00’ ngày 20/04 đến 23h59’ ngày 23/04/2015.
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 Hoạt động Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)

Hoạt động 2: Tăng điểm từ 17/04 - 26/04

 • Thời gian tăng điểm:
  • Từ 00h00’ ngày 17/04 đến 23h59’ ngày 19/04/2015
  • Từ 00h00’ ngày 24/04 đến 23h59’ ngày 26/04/2015.
 • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được:
 Hoạt động Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 3: Nhân x2 Lực Chiến

- Trong thời gian hoạt động, từ 12h00’ ngày 14/04 đến 23h59 ngày 26/04/2015, khi tham gia chơi người chơi sẽ được tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.

 Hoạt động12h00' ngày 14/04
đến
23h59’ ngày 26/04/2015
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 4: Nhân x4 Lực Chiến

- Trong thời gian hoạt động, 19h00 đến 22h00 mỗi ngày từ 14/04/2015 đến 26/04/2015, khi tham gia chơi người chơi sẽ được tăng 200% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.

 Hoạt động19h00 đến 22h00 mỗi ngày
từ
14/04/2015 đến 26/04/2015
+200%
(X4 so với bình thường)