Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ VẬT PHẨM TỪ (11/09 – 13/09/2015)

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

VẬT PHẨM KHUYẾN MÃI (11/09 – 13/09/2015)

Vật phẩmVị trí bánHình ảnh

Hoàng Trung Quan Ấn (Vĩnh viễn)
Cửa Hàng >> HOT >>KHUYẾN MÃI

Mang vào có thể giúp Hoàng Trung biến thành hình dạng cao cấp hơn

Không thể tinh luyện, đổi hoặc ghép. Đạo cụ này không tăng thuộc tính

Mã Vân Lộc Quan Ấn (Vĩnh viễn)
Cửa Hàng >> HOT >>KHUYẾN MÃI

Mang vào có thể giúp Mã Vân Lộc biến thành hình dạng cao cấp hơn

Không thể tinh luyện, đổi hoặc ghép.Đạo cụ này không tăng thuộc tính

Vạn Năng Quân Thâu*Khảm
Cửa Hàng >> HOT >>KHUYẾN MÃI

Đây là đạo cụ quân sự kiểu mới rất đa năng, tương đương AK47, gây sát thương cực mạnh khoảng 3000 HP! Thần khí này rất hữu dụng!


Vạn Năng Quân Thâu*Đóa
Cửa Hàng >> HOT >>KHUYẾN MÃI

Đây là đạo cụ quân sự kiểu mới rất đa năng, tương đương AK47, gây sát thương cực mạnh khoảng 3000 HP! Thần khí này rất hữu dụng!


Vạn Năng Quân Thâu*Sác
Cửa Hàng >> HOT >>KHUYẾN MÃI

Đây là đạo cụ quân sự kiểu mới rất đa năng, tương đương AK47, gây sát thương cực mạnh khoảng 3000 HP! Thần khí này rất hữu dụng!


Cân Đẩu Vân
Cửa Hàng >> HOT >>KHUYẾN MÃI

Phương tiện đi lại hằng ngày của Tôn Hầu Tử


Thẻ Thụy Dương Viêm Hạt
Cửa Hàng >> HOT >>KHUYẾN MÃI

Lễ Thụy Dương lại đến, Nộ Viêm Hạt Vương lại vừa đến Củ Hành, chuẩn bị dùng liệt diệm đốt cháy thế gian, các dũng sĩ hãy tiêu diệt nó để bảo vệ quốc gia


Thẻ Siêu*Ma Tốc Độ
Cửa Hàng >> HOT >>KHUYẾN MÃI

Thẻ do Ma Tốc Độ Ghost Rider chế tạo.|n
Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:|n
Siêu*Ma Tốc Độ (Vĩnh viễn)*1|n
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)*1|n
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)*1|n
Sách Vũ Khí Thần (Vĩnh viễn)*1|n
Sách Phòng Cụ Thần (Vĩnh viễn)*1|n
Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)*1|n
U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)*1|n
Kim Băng Thần Vũ (Vĩnh viễn)*1|n
Kẹo Sữa (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)*1|n
Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)*1|n
Kim Lí Lam Nguyệt Điệp (Vĩnh viễn)*1|n
Kim Lí Nghênh Xuân Điệp (Vĩnh viễn)*1|n
Và nhiều vật phẩm khác.

Chúc các Tướng Quân có thật nhiều niềm vui khi mua sắm, thỏa sức vui chơi cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"