Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 11/7 đến 17/7, Củ Hành Shop ra mắt chương trình giảm giá đặc biệt cho 49 thẻ Tướng được yêu thích nhất hiện nay.

GIẢM GIÁ 49 THẺ TƯỚNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 11/7 ĐẾN 23H59 NGÀY 17/7/2014

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 49 Thẻ Tướng

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Văn Ương 2000 1400
2 Thẻ Thái Văn Cơ 1000 600
3 Thẻ Lạc Tiến 1000 600
4 Thẻ Mã Siêu 144 101
5 Thẻ Tào Hồng 144 101
6 Thẻ Chúc Dung 144 101
7 Thẻ Quách Gia 160 112
8 Thẻ Tư Mã Chiêu 160 112
9 Thẻ Đổng Trác 160 112
10 Thẻ Cố Ung 160 112
11 Thẻ La Lợi 160 128
12 Thẻ Hoàng Vũ Điệp 160 128
13 Thẻ Trương Liêu 160 128
14 Thẻ Trương Chiêu 180 126
15 Thẻ Tào Nhân 180 126
16 Thẻ Lữ Mộng như 180 126
17 Thẻ Thái Sử Từ 180 126
18 Thẻ Hạ Hầu Đôn 180 126
19 Thẻ Vu Cấm 180 126
20 Thẻ Tôn Sách 180 126
21 Thẻ Điển Vi 180 126
22 Thẻ Tào Phi 180 126
23 Thẻ Trương Hoành 180 126
24 Thẻ Pháp Chính 180 126
25 Thẻ Bàng Thống 180 126
26 Thẻ Trình Dục 180 126
27 Thẻ Bồ Nguyên 180 126
28 Thẻ Triệu Thống 180 126
29 Thẻ Chu Thương 180 126
30 Thẻ Quan Phượng 180 126
31 Thẻ Chu Thái 202 162
32 Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 202 141
33 Thẻ Lưu Chương 202 141
34 Thẻ Tôn Quyền 202 162
35 Thẻ Hạ Hầu Uyên 202 162
36 Thẻ Triệu Vân 220 176
37 Thẻ Tào Tháo 240 168
38 Thẻ Khương Duy 240 168
39 Thẻ Mi Trúc 240 168
40 Thẻ Trương Phi 240 168
41 Thẻ Quan Bình 240 168
42 Thẻ Mã Lương 240 168
43 Thẻ Trương Giác 240 168
44 Thẻ Từ Hoảng 240 168
45 Thẻ Tân Hiến Anh 240 168
46 Thẻ Tào Thực 240 168
47 Thẻ Hoa Hùng 252 176
48 Thẻ Lữ Bố 252 176
49 Thẻ Tào Tiết 288 202

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!