Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ 15 THẺ TƯỚNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 12/12

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? XEM NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 15 Thẻ Tướng

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Tào Xung 2000 1400
2 Thẻ Mã Vân Lộc 180 126
3 Thẻ Viên Thuật 1050 735
4 Thẻ Hoàng Trung 180 126
5 Thẻ Chu Thái 202 141
6 Thẻ Trương Liêu 300 210
7 Thẻ Quan Phượng 240 168
8 Thẻ Chu Thương 240 168
9 Thẻ Lạc Tiến 1000 700
10 Thẻ Điển Vi 180 126
11 Thẻ Thái Văn Cơ 1000 700
12 Thẻ Cam Ninh 600 420
13 Thẻ Bồ Nguyên 300 210
14 Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 202 141
15 Thẻ Tôn Lỗ Ban 1000 700

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!