Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ 18 THẺ TƯỚNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT HIỆN NAY

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 11/9 ĐẾN 23H59 NGÀY 18/9/2014

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá 18 Thẻ Tướng

SttVật phẩmHình ảnhGiá cũGiá mới
1 Thẻ Lạc Tiến 1000 700
2 Thẻ Lục Tốn 525 420
3 Thẻ Mã Siêu 144 115
4 Thẻ Tào Hồng 144 115
5 Thẻ Trương Liêu 160 112
6 Thẻ Hoàng Vũ Điệp 160 112
7 Thẻ Cố Ung 160 112
8 Thẻ La Lợi 160 112
9 Thẻ Trương Chiêu 180 126
10 Thẻ Chu Thương 180 126
11 Thẻ Hoàng Nguyệt Anh 202 141
12 Thẻ Hạ Hầu Uyên 202 141
13 Thẻ Triệu Vân 220 154
14 Thẻ Từ Hoảng 240 168
15 Thẻ Trương Giác 240 168
16 Thẻ Trương Phi 240 168
17 Thẻ Tào Thực 240 168
18 Thẻ Tào Tiết 288 202