Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 666 CUỐI TUẦN

Chú ý:

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tăng điểm

Tăng điểm cuối tuần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 12/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 14/09/2014

- Nội dung: Nhận thưởng trong suốt thời gian.

 Phòng máyTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
Phòng máy thông thường +50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+20%
(X1.2  so với bình thường)
Tăng điểm Giờ Vàng

- Thời gian diễn ra: Từ thứ sáu ngày 12/09/2014 đến thứ bảy ngày 13/09/2014

- Nội dung: Nhận thưởng trong Giờ VÀNG

 
 GiờTích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
8h-11h +100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
13h-16h
19h-22h
Tăng điểm CHỦ NHẬT

- Thời gian diễn ra: Từ 6h00 đến 23h59 chủ nhật ngày 14/09/2014.

- Nội dung: Nhận thưởng trong suốt thời gian.

 Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 2: Nhân đôi Lực Chiến

- Thời gian diễn ra: Trong ngày chủ nhật 14/9/2014.

- Nội dung: Nhân đôi Lực Chiến khi thắng đánh ghép theo 2 mốc thời gian bên dưới.

 Chủ nhật, ngày 14/9/2014
 Từ 10h00 - 12h00Từ 14h00 - 16h00
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 3: Tích Lũy giờ online

Không chơi tại phòng máy CSM

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 12/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 14/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 giờ online nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
4 Bệ Thời Thượng (Đài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
5 Ngày Người Khiêu Chiến (Bài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
6 Búa (Sức) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
7 Tranh Hằng Nga 4 30 Ngày 1 Khóa
8 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Có chơi tại phòng máy CSM

- Xem danh sách phòng máy CSM tại đây.

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 12/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 14/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy giờ online theo các mốc bên dưới.

  • Tích lũy 2 giờ: Online đủ 2 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng phần thưởng Quà Tặng 1.
  • Tích lũy 6 giờ: Online đủ 6 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 2.
  • Tích lũy 8 giờ: Online đủ 8 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 3.
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Quân Lương 2.000 3.000 4.000
Binh Sĩ 2.000 3.000 4.000
 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
4 Bệ Thời Thượng (Đài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
5 Ngày Người Khiêu Chiến (Bài) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
6 Búa (Sức) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
7 Tranh Hằng Nga 4 30 Ngày 1 Khóa
8 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Nhóm BonusPhần thưởngGói ưu đãi
CSM VIP 1CSM VIP 2CSM VIP 3
Thẻ Tích Lũy x2 (10 trận) 02 04 08
Hội Viên Vip (3 ngày) 01 01 -
Thẻ Kinh Nghiệm X2 (10 trận) 02 04 08
Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh - - 01
Hội viên VIP (7 ngày) - - 01

Hoạt động 4: Tích Lũy 6666 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 12/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 14/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 6666 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Đấu Thần Chiến Ma (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 ngày 1 Khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lục Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích Lũy 06 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 12/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 14/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thẻ Ta Là Xe Tăng Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Bọ Ma Hóa (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích lũy 06 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 12/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 14/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần vượt ải nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thẻ Máy Xẻ Gỗ Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Cánh Lôi Thần (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 12/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 14/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Quà Hạnh Vận Tinh (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
3 Loa Nhỏ-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Thiên Phú Đơn Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Sa La Khắc Tinh (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Đánh Ghép thắng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 12/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 14/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Người Vận Chuyển Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Điển Vi Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Ngâm Long Song Hàn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến BOSS Viêm Đế

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 12/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 14/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến Boss Viêm Đế nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 2 Khóa, Không Xếp Chồng
2 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 6 lần vượt ải Tào Tháo Lưu Vong

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 12/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 14/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần vượt ải Tào Tháo Lưu Vong nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
4 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 6 lần vượt ải Trần Lưu Khởi Binh

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 12/09 đến 23h59’ chủ nhật ngày 14/09/2014.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng vượt ải Trần Lưu Khởi Binh nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Kinh Nghiệm Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Thẻ Binh Tướng (Lục) Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa