Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GIẢM GIÁ NHIỀU THẺ TƯỚNG HOT

THỜI GIAN: TỪ 06H00' NGÀY 13/03 ĐẾN 23H59 NGÀY 19/03/2015

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Giảm giá Thẻ Tướng từ 13/03/2015

SttVật phẩmGiá cũGiá mớiHình ảnh
1 Thẻ Chu Thương 240 216
2 Thẻ Tào Thực 260 234
3 Thẻ Chu Du 180 144
4 Thẻ Trương Liêu 300 240
5 Thẻ Cam Ninh 600 480
6 Thẻ Hoàng Trung 180 144
7 Thẻ Lưu Bị 160 128
8 Thẻ Thái Sử Từ 180 144
9 Thẻ Lạc Tiến 1000 700
10 Thẻ Trương Chiêu 180 126
11 Thẻ Tào Xung 2000 1400
12 Thẻ Tôn Hoàn 700 490
13 Thẻ Hứa Chử 180 126
14 Thẻ Tôn Sách 180 126
15 Thẻ Tư Mã Ý 160 112

Chương trình giảm giá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Các Tướng Quân hãy nhanh tay mua ngay kẻo lỡ!