Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ TẶNG 666 - TẶNG QUÀ CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI!

TẶNG 100% CÁC LOẠI ĐIỂM VÀO NGÀY 15/03

Chú ý:

  • Bắt đầu: 06h00’ ngày 13/03/2015
  • Kết thúc: 23h59’ ngày 15/03/2015
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp độ 2 trở lên mới được phép tham gia.
  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tăng điểm

Tăng điểm cuối tuần
  • Tăng điểm từ 06h00 ngày 13/03/2015 đến 23h59 ngày 15/03/2015
  • Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được Tăng Điểm.
 Hoạt động Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
+50%
(X1.5 so với bình thường)
Tặng thưởng giờ vàng ngày 15/03/2015

- Trong các thời gian bên dưới, người chơi online sẽ được nhận thưởng:

  • Từ 09h - 11h00’ ngày 15/03/2015.
  • Từ 14h - 16h00’ ngày 15/03/2015.
  • Từ 19h - 22h00’ ngày 15/03/2015
 Tích LũyKinh NghiệmBinh SĩQuân LươngXác suất rớt bảo
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
Tăng Điểm Lực Chiến

- Trong thời gian hoạt động, khi tham gia chơi người chơi sẽ được nhân đôi lực chiến.

- Nội dung: Tăng 100% Lực Chiến nhận được sau mỗi trận đánh ghép.

 Hoạt độngChủ nhật, ngày 15/03/2015
09h - 11h00’14h - 16h00’
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 2: Tích Lũy 06 giờ online

- Thời gian diễn ra: Từ 06h thứ sáu 13/03 đến 23h59 chủ nhật 15/03/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 giờ online nhận thưởng.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

- Tích lũy thời gian online không cần liên tục.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu
(30 ngày)
30 ngày 1 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim
(30 ngày)
30 ngày 1 Khóa
4 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 Ngày 1 Khóa
5 Đèn Tụ Quang (Sức) (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
6 Tranh Điêu Thuyền 30 Ngày 1 Khóa
7 Tranh Thái Văn Cơ 30 Ngày 10 Khóa

Hoạt động 3: Tích Lũy 16.666 Điểm Tích Lũy

- Thời gian diễn ra: Từ 06h thứ sáu 13/03 đến 23h59 chủ nhật 15/03/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 16.666 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa
2 Thẻ Đấu Thần Hóa Thân
(3 ngày)
03 Ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 Ngày 1 Khóa
4 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh Viễn 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy 06 trận Thắng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h thứ sáu 13/03 đến 23h59 chủ nhật 15/03/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 trận thắng nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hỏa Thiêu Vân (Bài) 03 Ngày 1 Khóa
4 Thiết Huyết Chiến Mã 03 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy 06 lần vượt ải

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 13/03 đến 23h59 chủ nhật ngày 15/03/2015

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần vượt ải nhận thưởng.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Bệ Thời Thượng (Đài) 03 Ngày 1 Khóa
4 Cánh Lam Nguyệt 03 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h thứ sáu 13/03 đến 23h59 chủ nhật 15/03/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu
(3 ngày)
03 ngày 1 Khóa
2 Túi Thời Trang Hấp Dẫn Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Hội viên VIP
(7 ngày)
Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Liệt Phong Thủ Lý Kiếm
(5 ngày)
05 ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Đánh Ghép thắng 06 lần

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 13/03 đến 23h59 chủ nhật ngày 15/03/2015

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Viêm Ma Thượng Cổ (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
5 Quan Vũ Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Băng Giám Kích (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 06 lần thắng khiêu chiến BOSS Nghiêm Bạch Hổ

- Thời gian diễn ra: Từ 06h thứ sáu 13/03 đến 23h59 chủ nhật 15/03/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 lần thắng Khiêu Chiến Boss Nghiêm Bạch Hổ nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh
(1 ngày)
01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 06 lần khiêu chiến BOSS Viên Thuật

- Thời gian diễn ra: Từ 06h thứ sáu 13/03 đến 23h59 chủ nhật 15/03/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06  lần khiêu chiến BOSS Viên Thuật nhận thưởng.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x3 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Kinh Nghiệm Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 06 lần khiêu chiến BOSS Tử Hoàng

- Thời gian diễn ra: Từ 06h00 thứ sáu ngày 13/03 đến 23h59 chủ nhật ngày 15/03/2015

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần khiêu chiến BOSS Tử Hoàng  nhận thưởng.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian của hoạt động.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Túi Đá Quý Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bạch Kim Chùy (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa
5 Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 07 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 11: Tích lũy 06 lần hoàn thành vượt ải Hạ Phì Chiến

- Thời gian diễn ra: Từ 06h thứ sáu 13/03 đến 23h59 chủ nhật 15/03/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06  lần vượt ải Hạ Phì Chiến nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 1 Khóa
 4 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 12: Tích lũy 06 lần hoàn thành vượt ải Đánh Viên Thuật.

- Thời gian diễn ra: Từ 06h thứ sáu 13/03 đến 23h59 chủ nhật 15/03/2015.

- Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06  lần đánh ải Viên Thuật  nhận thưởng.

 SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa