Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

VẬT PHẨM MỚI: SONG ANH QUAN ẤN + VŨ KHÍ TÂN HIẾN ANH + CÂN ĐẨU VÂN + CÁC THẺ QUÀ VIP

THỜI GIAN: TỪ 14/11 - 20/11/2014

CHƯA BIẾT CÁCH NẠP CỦ? HÃY NHẤN VÀO ĐÂY!

XEM HƯỚNG DẪN MUA SẮM TRONG 3Q CỦ HÀNH TẠI ĐÂY!

Song Anh Quan Ấn & các Thẻ Quà VIP

SonG Anh Quan Ấn
Vật phẩmHình ảnh

Hoàng Nguyệt Anh Quan Ấn (Vĩnh viễn)


Mang vào có thể giúp Hoàng Nguyệt Anh biến thành hình dạng cao cấp hơn. Không thể tinh luyện, đổi hoặc ghép.

Tân Hiến Anh Quan Ấn (Vĩnh viễn)


Mang vào có thể giúp Tân Hiến Anh biến thành hình dạng cao cấp hơn. Không thể tinh luyện, đổi hoặc ghép.


Vũ Khí Tân Hiến Anh


Cân Đẩu Vân


Phương tiện đi lại hằng ngày của Tôn Hầu Tử giờ để lại cho hậu thế

Thẻ Quà Tặng
Vật phẩmHình ảnh


Thẻ Băng Giám Thần Võ


Thẻ Song Kiếm Ánh Sáng


Thẻ Hổ Tiêu Long Ngâm


Thẻ Mặc Ngọc

Chúc các Tướng Quân có thật nhiều niềm vui khi mua sắm, thỏa sức vui chơi cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"